Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Ároktőn!

A most induló beruházás keretén belül 6 db Szociális bérlakás felépítése/létrehozása, cserhaj pontok kialakítása, játszótér és színpad építése valósul meg Ároktőn. A napokban megkezdődött projektet teljes egészében a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt összköltsége: 199,48 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a deszegregációs folyamatok elindítását, megerősítését új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával. A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek.

Jelen pályázati konstrukció az EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció által támogatott beavatkozási eszközrendszert egészíti ki a lakhatási feltételek javításával.

Jelen pályázat célja a kapcsolódó infrastrukturális beruházások megvalósítása, 6 Szociális bérlakás felépítése/létrehozása, cserhaj pontok kialakítása, játszótér és színpad építése. A program keretében a következő infrastrukturális beavatkozásokra kerül sor:

- 6 db bérlakás kialakítása

- Csillagház, közösségi ház létrehozása

- Csillagpont, szolgáltató pontok kialakítása

- közterület fejlesztés játszótér és színpad kialakítással

A felsorolt fejlesztések egyrészt az integrált lakhatási körülmények biztosítását, másrészt a település lakosai számára nyújtandó szociális, oktatási, munkaerőpiaci szolgáltatások ellátását, illetve egyéb közösségi szolgáltatások ellátását teszik lehetővé. Mindezen beruházások szerves részét képezik az EFOP 1.6.2-16-os pályázatban megfogalmazott humán fejlesztési tevékenységeknek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search