Iskola és Óvoda energetikai fejlesztése Aszalón!

A most záruló projekt során Aszaló Község Önkormányzatának tulajdonában álló, Iskola és Óvoda önálló energetikai rendszerrel rendelkező épületeinek energetikai korszerűsítése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 164,6 millió forint.

 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, az intézkedés átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

A napokban záruló beruházás során Aszaló Község Önkormányzatának tulajdonában álló, Iskola és Óvoda önálló energetikai rendszerrel rendelkező épületeinek energetikai korszerűsítése valósult meg. A 60-80-as években több ütemben épülhetett Iskola épülete energetikai szempontból rendkívül korszerűtlen volt, szerkezeti elemei a hőtechnikai előírásoknak nem feleltek meg, valamint az intézmény fűtési rendszere is sürgős átépítésre szorult. A jelen pályázat keretén belül fejlesztéssel érintett Aszalói Óvoda épülete a XIX. században épült, állaga az elmúlt években kissé leromlott. Mindkét létesítményről elmondható, hogy energetikai szempontból korszerűtlenek voltak, szerkezeti elemeik a hőtechnikai előírásoknak nem feleltek meg, fűtési rendszerük sürgős átépítésre szorult.

A pályázat keretén belül az itt felsorolt épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése), fűtési, használati melegvíz rendszerek korszerűsítése valósult meg. Az épületeken napelemes rendszerek telepítésével lett biztosítva a megújuló energia használata, a környezetterhelés csökkentése.

A hamarosan záruló fejlesztéssel Aszaló Község Önkormányzata hozzájárul az épületek gazdaságosabb fenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a település lakossága szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint az érintett épületekben lévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Mivel az épületek a nagyközönség számára látogathatóak lesznek, ez nagymértékben elősegíti a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search