A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola sport és oktatási célú fejlesztése

A hamarosan induló beruházás során a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola sport és oktatási célú fejlesztése fog megvalósulni új tornaterem építésével és a főépület fejlesztésével. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 478,5 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így hamarosan megkezdődhet a projekt megvalósítása. A településen egyedüli oktatási intézmény nem rendelkezik a mindennapos testnevelés megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és kiszolgáló létesítményekkel, továbbá nincsen sportcsarnok vagy más az iskola rendelkezésére álló tornaterem. A testnevelés órák száraz időszakban az iskolaudvaron, csapadékos vagy hideg (-5C) idő esetén az órák az iskola folyosóin kerülnek megtartásra. Folyamatosan gondot okoz, hogy nincsenek öltözők, így a gyerekek a WC helyiségben vagy a tantermekben öltöznek tisztálkodási lehetőség nélkül. Az oktatási munkát tekintve hiányzik a megfelelően kialakított természettudományi szaktanterem, továbbá a megfelelően felszerelt informatika terem.

A hamarosan kezdődő beruházás keretén belül megvalósul új tornaterem építése, amelyben orvosi szoba, nemenkénti öltöző és mosdó, szertár is helyet kap. Az új épület teljeskörűen akadálymentes lesz, a főépületben elvégzik az energetikai és villamos korszerűsítést is, megújuló energia alkalmazásával. A hiányzó szaktantermek kialakításra és berendezésre kerülnek a projekt keretében. A főépületben kialakításra kerül egy tornaszoba az alsós testnevelés órák megtartására, és a speciális igényű gyermekek nevelésének fejlesztésére.

A pályázat eredményeképp megvalósul a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, hiányzó feltételek megteremtése, és ezzel az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A modernizáció egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elengedhetetlen feltétele a tanulói és dolgozói létszám fenntartásához.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search