Új bölcsőde építése Halmajon!

A most záruló projekt során új 230 négyzetméter alapterületű, 14 férőhelyes, egy csoportszobás bölcsőde épült Halmajon. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 177,36 millió forint.

 Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Halmajon nem üzemelt bölcsőde, mely problémát jelentett azon szülők számára, akiknek ez az ellátás szükséges lenne. Halmaj Község lakossága a KSH 2018.-i adatbázisa alapján 1.817 fő. Ez a lakosságszám illetve a településen élők körében magas arányú nevelőszülői szerepvállalás indokolta az új bölcsőde alapítását. A most záruló beruházás keretén belül a meglévő óvoda szomszédságában azzal egy egységet képezve épült meg az új a bölcsőde épülete, mivel Halmajon nem állt rendelkezésre üresen álló, ezen funkció ellátására alkalmassá tehető épület. A projekt keretében új építés valósult meg, melyet kiegészített eszköz- ill informatikai eszközök beszerzése, külső tér (játszóterület) fejlesztés, parkoló létesítés, napelem telepítés, valamint megtörtént a teljes körű akadálymentesítés is. A pályázat keretén belül majd 230 négyzetméter alapterületű, egy csoportszobás 14 férőhelyes a mai elvárásoknak és előírásoknak mindenben maradéktalanul megfelelő intézmény épült meg.

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A gyermekek elhelyezését megtestesítő igények mellett további célként fogalmazhatjuk meg a lakosok foglalkoztatásának elősegítését az életminőségük javítását, családbarát, munkába állását segítő környezet kialakítását is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search