Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hernádnémetiben!

A most záruló projekt során Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 38,97 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.

Hernádnémeti kiemelt törekvése, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges épületeit a lehetőségeinek megfelelően korszerűsítse. A Polgármesteri Hivatal a többi önkormányzati épülethez képest rosszabb energetikai állapotban volt, így felújítása indokolttá vált. A most záruló beruházás során a Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának, padlásfödém és fűtetlen térrel határos falának a hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje valósult meg. A projekt célja, hogy a település lakossága az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben vehesse igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez. A költségcsökkentésen túl a környezet tudatosság a másik meghatározó cél. A most kiépített korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épület környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a korszerűsítési beruházás energiatakarékos működése révén biztosítja az ingatlan fenntartási költségeinek csökkenését. A korszerűsítés hatására fajlagosan nagymértékben csökken az üvegházhatást kibocsátó gázok mértéke. Az épület korszerűsítése során a szigetelés következtében a fűtési hőigények jelentős hányada megtakarítható.

A most megvalósuló projekt során mind külső megjelenésében, mind energiahatékonyság tekintetében korszerűsödik a Polgármesteri Hivatal épülete, fenntartása csökkenő energia felhasználással és csökkenő üvegházhatású gázok kibocsátásával jár. Javul a település környezeti biztonsága, népességmegtartó ereje, bővülnek Hernádnémeti és környezete természeti és kulturális örökségértéke megőrzésének és fenntartható hasznosításának lehetőségei.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search