Zárásához közeledik az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola sport és oktatási célú fejlesztése

Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola sport és oktatási célú fejlesztésével a modern oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése valósult meg, tornaterem építésével, kötelező helyiségek kialakításával, eszközök beszerzésével. Az intézmény működési helyszínének problémái, amelyek a projekt-tervet generálták: A mindennapos testnevelés megszervezéséhez az Iskola nem rendelkezett megfelelő infrastruktúrával és kiszolgáló helyiségekkel, előírt számú szaktanteremmel. A melegítőkonyha eszközállománya hiányos volt, a régi technológiával készült aszfalt borítású sportudvar, a mai kor követelményeinek már nem felelt meg. Az oktatási eszközpark szintén frissítésre, korszerűsítésre szorult.

1971-ben épült tornaterem korszerűtlen, statikus szakértő szerinti állapota rossz volt. A leány öltözőben kialakított mosdó és WC helyiségek száma nem volt elegendő, az öltöző mérete is kicsi volt az osztályokban levő nagyobb létszámú leány tanulók számára. A fiú öltözőben sem volt mosakodási lehetőség, vagy a fűtés megoldva. A tornaeszközök tárolása nagyobb méretű szertár hiányában a tornateremben volt. Az épület belső, udvari homlokzatának vakolata táskásodott, a vakolat hullása a hátsó bejáratot gyakorta használó tanulók számára balesetveszélyes volt. Az oktatási épület energetikai szempontból elavult, a tantermek bútorzata és a taneszközök számban és minőségben is elmaradtak a mai kor követelményeitől. Az iskola nem rendelkezett a kötelező eszközjegyzékben szereplő természettudományos szaktanteremmel. Informatikai hálózat kialakítása 2007-ben történt, az akkor rendelkezésre álló szakképzési támogatás mérsékelt keretéből. Azóta toldozott, foltozott hálózatot a több mint 10 éves szerver már nagyon nehezen szolgálta ki. A korszerű oktatási módszerek alkalmazása, a kooperatív munka arányának lényeges növekedése rugalmas megoldásokat és teret igényeltek az iskola épületében, az épületnek alkalmassá kellett válnia sajátos nevelési igényű tanulók befogadására is.

A projekt fő tevékenységei a fenti problémákra reagálva kerültek megtervezésre: a régi, statikailag elégtelen tornaterem részleges visszabontásával új, 2 szintes, 3 teljes értékű helyiséges tornatermi szárny épült, amelyben helyet foglal egy 15x30m méretű féltornaterem, egy gyógytestnevelési/erőnléti terem és egy tornaszoba, amelyben tánc és sni (azaz sajátos nevelési igényű) különfoglalkozások tarthatók. Kialakításra kerültek a szükséges számú és méretű kiszolgáló helyiségek is. A beépíthetőségi fizikai korlátok alapján ez a kialakítás a legmegfelelőbb a célok elérésére, illetve a városi főépítészi kabinet ezen tervet hagyta jóvá. A most megépült tornatermeket 2 intézmény is használni fogja. A projekt másik fő eleme az eszközbeszerzés, oktatási, sport, ikt, valamint konyhai eszközpark korszerűsítése, bútorok beszerzése. A pályázat során megvalósult még a meglévő oktatási épületek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva (napelem rendszer telepítése). A beruházásnak köszönhetően mind külső, mind belső megjelenésében megújult az iskola.

A projekt kivitelezési szakasza lezárult, jelenleg az engedélyeztetési eljárás van folyamatban, így most már biztosra vehető, hogy hamarosan korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő oktatási intézményt vehetnek birtokba a tanulók.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search