Új bölcsőde építése Igricin!

A hamarosan záruló projekt keretén belül a meglévő óvoda bővítése, új bölcsőde és a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő játszóeszközök építése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 163,53 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Igricin nem működött bölcsődei intézmény, nem volt olyan épület, amely a célnak megfelelően átalakítható lett volna. A most záruló projekt keretén belül Igrici Község Önkormányzata tulajdonában lévő Igrici, Kossuth u. 54 szám alatti ingatlanon a meglévő óvoda épületének bővítése valósult meg, amely során új, 1 csoportszobás bölcsőde épült. A bölcsőde belső hasznos alapterülete 202,77 m2, amelyhez 105,62 m2 terasz került kialakításra. A pályázat eredményeként megépült intézmény 12 gyermek befogadását teszi majd lehetővé, illetve 3 fő munkavállaló került alkalmazásra (2 fő kisgyermek gondozó, 1 fő dajka). A kialakított csoportszobából közvetlenül nyílik a közös mosdó helyiség, és az átadó (öltöztető), iroda, fürdető, gyermek átadó helyiség, előszoba. Kialakításra kerültek még a dolgozók számára iroda, tálaló konyha, és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek, valamint 1 db akadálymentes mosdó is épült. A bölcsőde és óvoda épületét közlekedő folyosó köti össze, a fedett terasz 25,61 m2 alapterületű. A beruházás tárgyát képezi a bölcsőde teljeskörű berendezése, a bölcsőde udvarán a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő játszóeszközök kerültek beépítésre. A projekt átfogó célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a lakosság számára minőségi szolgáltatás létrehozása, hagyományosan női munkahelyek teremtése. A fejlesztés támogatja a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, ezáltal a foglalkoztatás növelését. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a méltányos nevelési környezet biztosítása, a helyi esélyegyenlőségi program megvalósításának előmozdítása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search