Bölcsőde kialakítása Szentistvánon!

A hamarosan záruló beruházás célja új bölcsőde kialakítása Szentistvánon. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 169,97 millió forint.

 Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Szentistvánon nem üzemelt bölcsőde, mely problémát jelentett azon szülők számára, akik számára ez az ellátás szükséges volt. Szentistván Nagyközség lakossága a KSH 2018.-i adatbázisa alapján 2357 fő, ez a lakosságszám indokolta az új bölcsőde alapítását. A most befejeződő beruházás keretén belül Szentistván Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Damjanich u. 20 szám alatt lévő ingatlanon épülhetett meg az intézmény. A projekt keretében új építés valósult meg, melyet kiegészít eszköz beszerzés, babakocsi tároló létesítése, játszóudvar kialakítása. A pályázat keretén belül több mint 213 négyzetméter alapterületű, 2 csoportszobás 24 férőhelyes a mai elvárásoknak és előírásoknak mindenben maradéktalanul megfelelő intézmény, a bejáratnál babakocsitároló, a dolgozók számára szociális helyiségek kerültek kialakításra, továbbá melegítő konyha a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel és 1 db akadálymentes mosdó épült meg.

A most megvalósult beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A gyermekek elhelyezését megtestesítő igények mellett további célként fogalmazhatjuk meg a lakosok foglalkoztatásának elősegítését az életminőségük javítását, családbarát, munkába állását segítő környezet kialakítását is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search