Községháza energetikai korszerűsítése Sajószögeden!

A hamarosan záruló beruházás célja a Sajószöged Községi Önkormányzat Községháza energetikai korszerűsítése az energiahatékonyság, energiatakarékosság és az ezen keresztül elérhető környezettudatos működés érdekében. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 47,19 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, az intézkedés átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.

A projekt keretén belül Sajószögedi Község Önkormányzat épületének korszerűsítése valósul meg. A Községháza a környező önkormányzatok épületeihez képest rosszabb energetikai állapotban van, fenntartási költségei jelentősen terhelik Sajószöged költségvetését rontja a településképet, így felújítása már indokolttá vált. Jelen pályázat keretén belül megvalósul a külső határoló elemeinek, ezen belül is a külső homlokzat, padlásfödém és fűtetlen térrel határos falak hőszigetelése. A tetőszerkezetre napelemes rendszer kerül telepítésre, mely biztosítani fogja az épület villamos energia igényét.

A beruházás során mind külső megjelenésében, mind energiahatékonyság tekintetében korszerűsödik az épület, fenntartása csökkenő energia felhasználással és csökkenő üvegházhatású gázok kibocsátásával jár. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épületek környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a most megvalósuló korszerűsítési beruházások energiatakarékos működésük révén biztosítja az ingatlan működési költségeinek csökkenését. Javul a település környezeti biztonsága, népességmegtartó ereje, bővülnek a település és környezet természeti és kulturális örökségértéke megőrzésének és fenntartható hasznosításának lehetőségei

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search