Belterületi vízrendezés Parasznyán III. üzem!

A most záruló beruházás során csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésének III. üteme valósult meg Parasznyán. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 90 millió forint.

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását.

Parasznya község külterületeiről – elsősorban a szántóföldekről és domboldalakról – szabályozatlanul érkező vizek nagy esőzések alkalmával igen jelentős hordalékot szállítva veszélyt jelentenek a lakóingatlanok és az ott élők számára, illetve nagy károkat okoznak a természetes és épített környezetben. A most záruló projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése volt. Jelen projekt keretében megépített csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok, valamint egy szakaszon zárt csatorna. A mederburkolás vasbeton mederburkoló elemekkel, illetve KV 30/200 és KV 40/200 előre gyártott mederelemből készült.

Megépített vízelvezető létesítmények:

  • Határ utcai csatorna 202,0 m, ebből 170,0 folyóméter KV30/200-as elemekkel burkolt árok, illetve 32,0 folyóméter Ø 40 beton áteresz. Befogadó: Rákóczi utcai meglévő burkolt árok.
  • Arany János utcai csatorna 452,0 m, ebből 344,0 m KV 30/200-as elemekkel burkolt árok, illetve 108,0 folyóméter Ø 40 beton áteresz. Befogadó: meglévő Táncsics és Határ utcai burkolt árok.
  • Rózsa-Dózsa György utcai csatorna 275,0 m, ebből 169,0 folyóméter KV40/200-as elemekkel burkolt árok, ezen 120,0 folyóméter KV 40-es vízbeeresztős kapubejáró fedlap került megépítésre. Továbbá 13,0 folyóméter Ø 40 beton áteresz és 83,0 folyóméter Ø 50 beton csatorna, illetve 2 db Ø 100 egy. vb. tisztító akna. Befogadó: Nyögő-patak.
  • Táncsics utcai szakasz 11,0 m, ebből 1 db 3,0×0,8 m hordalékfogó, illetve 8,0 m sávos víznyelő KV 30/200 mederelemből kialakítva. Befogadó: meglévő övárok végszelvénye

A projekt keretében tehát összesen 940 folyóméter csapadékcsatorna kialakítása valósult meg.

A most megvalósult fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search