Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Hernádkak Községben!

A most záruló Gyerekház Kialakítása tárgyú projekt elsődleges célja a képességfejlődés segítése, a kisgyermeket nevelő szülő minél korábbi szakszerű támogatása volt. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 40 millió forint.

 A most záruló pályázat elsődleges célja a képességfejlődés segítése, a kisgyermeket nevelő szülő minél korábbi szakszerű támogatása volt. A gyermek a születés pillanatától, vagy már azt megelőzően is fejleszthető, támogatható. A koragyerekkori szolgáltatások elérhetővé tétele nagyon fontos azon rászoruló családjaink számára, akik körülményeik miatt nem tudják gyermekük számára a fejlődését támogató, megfelelő körülményeket biztosítani, pedig az ekkor megteremtett esélyek az egész életútra pozitívan hatnak és megalapozzák az óvodai, iskolai esélyeket; a sikeres iskolai előmenetelt, illetve az egész életútját, pályafutását.

A projekt keretén belül a Gyerekház az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta:

  • A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása,
  • a szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása,
  • mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása,
  • a gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején,
  • korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek,
  • helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között
  • részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára,
  • együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal
  • várandósok felkészítése a gyermek fogadására,
  • a célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése

A Biztos Kezdet Gyerekházak esetében kiemelkedően nagy hangsúlyt kap a szülők bevonása és a velük való együttműködés. A Gyerekház biztosította a változatos tevékenységekhez szükséges játékokat és anyagokat, elérhetővé tették a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet, hogy nevelésük minél magasabb színvonalon valósuljon meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search