Befejeződött a SZÉV Kft. technológia és infrastruktúra fejlesztése!

A most záruló beruházás keretén a SZÉV Kft. telephelyének energetikai korszerűsítése valósult meg eszközbeszerzéssel és személyi képzéssel. A beruházás 30%-át a vállalkozás önerőből finanszírozza, a fennmaradó 27,69 millió forintot a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból nyert feltételesen vissza nem térítendő Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 39,56 millió forint.

 A SZÉV Oktatási és Szolgáltató Kft-t 1993-ban alapította két magánszemély, kisebb profilváltások után a kilencvenes évek végére vált fő tevékenységgé a felnőttek oktatása továbbképzése. Az utóbbi időszakban a cégre is jelentős negatív hatással volt a COVID-19 járvány, mivel a képzéseket többször is szüneteltetni kellett, a képzések sajátosságai miatt csak ritkán tudtak áttérni az online oktatásra. Napjainkban a szakképzés és a felnőttképzés jelentős szerkezetváltoztatáson esik át, ami további kihívást jelent, át kell alakítaniuk képzési kínálatukat, másképpen kell szervezniük a képzéseket, más célcsoportokat kell elérniük.

Székhelyük Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 2. emeleten a cég tulajdonában lévő kb. 120 m2 irodarészben található, itt történik a teljes adminisztráció, képzések szervezése és az ügyfélszolgálat, ezen a helyszínen kapott helyet egy informatikai oktatóterem is. Telephelyük a székhelytől nem túl messze Miskolc, Szekerész u. 5 alatt helyezkedik el szintén a cég tulajdonában lévő kb. 2000 m2 telken kb. 1200 m2 beépített területtel. A telephelyen négy épület található, a főépületben főleg elméleti oktatótermek, szociális épületben öltözők, mosdók, a műhely épületben gépészeti munkákra alkalmas helyiségek vannak. A székhelyen az új szakképzési és felnőttképzési törvénynek megfelelően a meglévő saját fejlesztésű felnőttképzési adminisztrációs rendszerről áttérnek a felhő alapú F-kréta rendszerre. Ehhez kapcsolódóan a pályázat keretén belül sor került egy új szerver, és 5 db munkaállomás hardver és szoftver elemeinek beszerzésére. A telephelyen (Szekerész utca 5.) technológiai fejlesztést eredményező új eszközök (1 db kombinált esztergagép, 1 db többfunkciós faipari gép), valamint oktatáshoz használt 20 db új laptop beszerzése valósult meg. Jelen pályázat keretén belül megtörtént a gépészeti műhely homlokzati és mennyezet szigetelése, ajtók cseréje valamint a másik műhely hátsó falának hőszigetelése és ajtóinak cseréje, levegő-víz hőszivattyúk telepítése a két műhely fűtésének és hűtésének biztosítására, valamint napelemes rendszer telepítésével biztosítják az épület megnövekedett villamos energia igényét.

A most záruló beruházás hozzájárul a SZÉV Kft. hosszú távú és stabil működéséhez, a beszerzett eszközökkel ki tudják elégíteni a mai kor képzési igényeit, az épületek energetikai korszerűsítésével és megújuló energiaforrás használatával a cég hosszútávon is fenntartható működése válik biztosítottá.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search