A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium Energetikai felújítása!

A most induló projekt célja a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Iskola épületének energetikai felújítása. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 293,41 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.

A most induló projekt keretén belül az intézmény Szerencs, Ondi út 1. (hrsz.: 1652/2) szám alatt található Gimnázium épületének energetikai felújítása valósul meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatják, hogy az épület energetikailag a GG (Átlagost megközelítő) besorolással rendelkezik, így szükségessé vált felújítása, energetikai rendszerének korszerűsítése. A napokban kezdődő beruházás során megvalósul a külső nyílászárók cseréje, külső homlokzati hőszigetelés, padlásfödém szigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése, 26 kw teljesítményű napelemes rendszer telepítése. A most megvalósuló fejlesztés eredményeként CC (Korszerű) minősítésű épület áll majd az intézmény rendelkezésére. A fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épülettel hozzájárul a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez, továbbá hozzájárul a környezeti terhelés csökkentéséhez az üvegház hatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével.

A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába járó diákok, tanárok és az itt dolgozók, a külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően megújul az épület. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lesz. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a városkép, valamint Szerencs lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű épület a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremt az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a város népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search