A Szent Anna Szeretetotthon energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen!

A most induló projekt célja a sátoraljaújhelyi Szent Anna Szeretetotthon A és B  épületének energetikai felújítása. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 155 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.

A most induló projekt keretén belül a sátoraljaújhelyi Szent Anna Szeretetotthon idősek otthona intézménye A és B épületének energetikai felújítása valósul meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az A épület energetikailag EE (átlagosnál jobb), a B épület FF (átlagos) besorolással rendelkezik, így szükségessé vált felújításuk, energetikai rendszereik korszerűsítése. A hamarosan megkezdődő beruházás során megvalósul a külső nyílászárók cseréje, külső homlokzati hőszigetelés, padlásfödém szigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése. A fejlesztést követően az A épület BB (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő), a B épület CC (korszerű) minősítéssel áll majd az intézmény rendelkezésére. A fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épületekkel az intézmény hozzájárul a környezeti terhelés csökkentéséhez az üvegház hatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével.

A beruházás közvetlen haszonélvezői az intézmény lakói és az itt dolgozók lesznek. A külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően megújulnak az épületek, az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lesz. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a városkép, valamint Sátoraljaújhely lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű épületek a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremtenek az itt lakó gondozottak és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a város népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search