Elkészült a kerékpárút Bogács – Szomolya települések között

Szomolya Község Önkormányzata „Bogács, Szomolya és Eger települések között megvalósuló kerékpárosbarát fejlesztés” címen támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.1.1-16 számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámon támogatásban részesült. A projekt fő célja a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése a Bogács–Szomolya–Eger településeket összekötő kerékpáros útvonal megépítésével. A Bogács–Szomolya–Eger között megvalósuló kerékpárút kiépítésére született fejlesztési tervet a tervezett kerékpárút vonalon fekvő Bogács és Szomolya községek konzorciuma készíttette el. A kerékpárút Bogácsról indul és Szomolyáig tart. A kerékpárút csatlakozik a Bogács–Tibolddaróc–Tard útvonalon megvalósuló Bogácsot Tibolddaróccal összekötő egybefüggő kerékpárúthoz.

A települések összekötésével a kerékpárút-hálózat fejlesztése, a térség egyéb adottságait kihasználva, foglalkoztatási és turisztikai célokat is szolgál. A fejlesztés hatására biztosítottá válik a települések közötti hivatásforgalmú és szabadidős kerékpáros közlekedés biztonságos megvalósítása. Az útvonal a két bükkaljai településen át, a természeti értékekben gazdag Bükki Nemzeti Park kiváló adottságokkal rendelkező természeti környezetben épült meg. A kerékpárút a bükkaljai borvidék hangulatos, dűlőiben, Szomolya híres cseresznyés és szőlőskertjei mellett halad.

A fejlesztés hozzájárul a szolgáltatók és települések gazdasági fellendüléséhez, a turisták vonzásához. Szomolya és Bogács települések mélyebb bevonásával a települések teljes belterületén átvezető, turisztikai látnivalókhoz irányító kerékpárhálózat kialakításával a fejlesztés a helyi turisztikai szolgáltatások igénybevételére ösztönöz. A Bükkaljai kerékpárút fejlesztés keretében a három település összefogja a kerékpárút mentén található szolgáltatókat, közös gondolkodásra, termékfejlesztésre, csomagajánlatok kidolgozására ösztönözve őket.

A fejlesztés hatására egy turisztikai élményút kialakítása valósult meg csodálatos természeti környezetben. A fejlesztés eredményeképpen fejlődik a turizmus nem csak közvetlenül a rendezvények helyszínén, hanem a térség egyéb turisztikai szolgáltatóinál, szálláshelyeknél, éttermeknél, és turisztikai szolgáltatóknál. A megnövekedett vendégforgalomból növekszik a szezonális munkavállalói létszám nem csak a turisztikai szolgáltató szektorban, hanem a helyi térségi beszállítói iparágban is. A projekt keretében összességében ~11,3 km kerékpárforgalmi létesítmény épült.

A Szomolya – Bogács között megvalósult kerékpárút kiépítésére született fejlesztési tervet a tervezett kerékpárút vonalon fekvő települési önkormányzatokból alakult konzorcium készíttette el. Ezen szakasz szerves része a Bogács – Miskolc bükkaljai kerékpárút projekttervnek. A kerékpárút árnyas erdőkben, hatalmas réteken, legelőkön, patakok mentén, a Bükkaljai borvidék hangulatos szőlőtáblái, dűlői között halad településről településre. A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search