A miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai felújítása!

A most záruló projekt célja a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületének energetikai felújítása volt. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 97,732 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése. A most záruló projekt keretén belül az intézmény 3503 Miskolc, Fadrusz János utca 8. (hrsz.: 20830) szám alatt található általános iskola épületének energetikai felújítása valósult meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az épület GG (átlagost meközelítő) energetikai besorolással rendelkezett, így szükségessé vált felújítása, energetikai rendszereinek korszerűsítése. A napokban befejeződő beruházás során megvalósult a külső nyílászárók cseréje, külső homlokzati hőszigetelés, padlásfödém szigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése, 10 kw teljesítményű napelemes rendszer telepítése. A most megvalósult fejlesztés eredményeként az ingatlan CC (Korszerű), minősítéssel áll az intézmény rendelkezésére. A fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épületekkel hozzájárulunk a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez, továbbá hozzájárulunk a környezeti terhelés csökkentéséhez az üvegház hatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével.

A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába járó diákok, tanárok és az itt dolgozók, a külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően megújult az épület. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lett. Az Európai Uniós forrásból megvalósult projektnek köszönhetően javul a városkép, valamint Miskolc lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű épület a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremt az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a város népességmegtartó erejéhez.

 A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search