Elkészült a Hotyka patak medrének helyreállítása

A 2010-es árvíz folyamán a patakmeder rengeteg helyen sérült. Földcsuszamlások keletkeztek, ezért közel 900 méter hosszban teljes patakrekonstrukcióra került sor, egy új patakmeder kialakítását végezték el. A felújítás különlegessége, hogy szakemberek segítségével megóvásra került a víz és a vízpart élővilága, hogy a patak jellegzetességeit, egyedülálló halfajait és vízparti növényvilágát megőrizzék – számolt be a példaértékű mederfelújításról Kántor Ferenc polgármester.

A patakmeder rekonstrukciós pályázatot megelőzően, már az előkészületekben példaértékű együttműködés történt a környezetvédelemmel, és együttes munkával először egy felmérés történt. A Hidrobiológiai Tanszékkel felmértük, hogy milyen védett halak vannak a patak vizében, amely halaknak a lehalászása és áttelepítése megtörtént. A patakmeder hálóval történő védelmét elkészítettük, hogy még a munkálatok folynak, a védett halak ne sérüljenek.

A Natura 2000 szakemberei, pedig abban adtak segítséget, hogy a meglévő, védett faállományunkat  felmérték a patakmeder mentén, valamint iránymutató volt arra, hogy milyen védett növényfajokat kell visszatelepíteni majd a patakmeder mentén, hogy azok növényfajok és fafajták folyamatosan megmaradjanak ezen a területen, amelyek kivágásra, eltávolításra kerültek.

Vannak öreg hársfák és tölgyek, amelyek nem kerültek kivágásra. Ezeket bejelölték a környezetvédők, és ezeket érintetlenül hagyták a projekt alatt. Amiket kivágunk, azokat pedig újratelepítették, csemete formájában.

Ezúton is szeretném megköszönni a hidrobiológiai tanszékvezető úrnak és a Natura 2000 szakembereinek az együttműködést, hogy segítségükkel a Hotyka patakra jellemző, értékes élővilágot át tudjuk menteni az utókornak, a felújítás utáni időkre.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search