Projektzárás az ózdi Második Esély Gimnáziumban!

Szakmai sikerekben gazdag éveket tudhat maga mögött a hátrányos helyzetű, oktatás peremén lévő, vagy közoktatásból kimaradt diákokat képző iskola. A most záruló program az Európai Unió és Magyarország 100% – os intenzitású támogatásával jöhetett létre, a projekt összköltsége nettó 75 072 628 Ft.

A most záruló program legfőbb célja az oktatás peremén lévő, esetleg a közoktatásból kimaradt diákokat hozzásegítse egy helyi középiskolába való bekerüléshez, illetve sikeres érettségi vizsgához, melynek következtében javult a munkaerő-piaci helyzetük. Ennek érdekében érettségi felkészítés és különféle tanórán kívüli és szabadidős foglalkozások valósultak meg a projekt során, melyek egyrészt az iskolai munkát segítették, színesítették (sportnapok, múzeum- és könyvtárpedagógiai foglalkozások, szakkörök, családlátogatások, pszichológus és szociális munkás tevékenysége), másrészt olyan élményeket jelentettek a diákoknak, melyek a nem hátrányos helyzetű diákok számára természetes lehetőségek az általános műveltség megszerzésére és szabadidő eltöltésre (színházlátogatások, kirándulások, tánctanulás, stb.)

A projekten belül a pedagógiai módszertani kultúra professzionálissá válása érdekében a legújabb pedagógiai módszertani irányokkal ismerkedtek meg a tanárok: projekt pedagógia, kooperatív pedagógia, e-learning, konfliktuskezelési, bothmer és waldorf tréningek valósultak meg.

A tegnapi napon valósult meg a projekt egyik utolsó eleme melynek keretén belül sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvényt szervezett az iskola vezetősége.  Derdák Tibor az iskola igazgatója hangsúlyozta az itt folytatott szakmai munka fontosságát, létjogosultságát, míg Döme Zsuzsanna az intézmény oktatási vezetője az eddig elért eredményekről, a további tervekről beszélt.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search