Komplex közösségi és közlekedési fejlesztés Tardonán!

Komplex közlekedésfejlesztési projekt megvalósult meg Tardonán, melynek részei útépítés, utak burkolatának megerősítése, fejlesztése, járdaépítés, járdák korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása. Ugyancsak a projekt keretén belül került sor a Közösségi Ház épületének felújítására, továbbfejlesztésére. A projekt költségeinek 5%-át Tardona Község önerőből finanszírozta, a fennmaradó 95 461 147 Forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte. A projekt összköltsége: 100 487 255 Ft.

Tardona élhetőségének, turisztikai potenciál kihasználhatóságának az Európai Falu kép megteremtésének elengedhetetlen alapfeltétele a jó minőségű alapinfrastruktúra. A most felújított útszakaszok műszaki állapota leromlott, néhol balesetveszélyes, magas volt a személygépjárművekben keletkező károsodás kockázata, a burkolatok repedezettek voltak és némely területeken elégtelen volt a csapadékvíz elvezetés. A most záruló fejlesztés megújította az Önkormányzat kezelésében lévő utcákat és járdákat, növelte a szilárd burkolattal ellátott út és járdahálózat arányát, a felújított pályaszerkezet elbírja az időszakos teherforgalmat is. Beruházás során a Dózsa György, Kossuth, Arany János, Akácos, Jókai utca, az Ady Endre és az Iskola utcák új szakaszán öszesen több mint 1760 méter hosszan járda, 175 helyrajzi számon nyilvántartott névtelen köz, Jókai, Hunyadi utca, valamint az Ady Endre utca új szakaszán az úttest került építésre 127, felújításra 946 méter hosszan. Az Ady Endre utca új szakaszán probléma volt a csapadékvíz elvezetése, így ebben az utcában csapadék csatorna hálózat is kiépítésre került 121 méter hosszan.

 A település központjában álló Közösségi Ház épület felújításával, továbbfejlesztésével az Önkormányzat egy olyan korszerűbb integrált közösségi teret, központot alakított ki, amely a településen élő lakosságnak helyet biztosít mind az állandó jellegű szolgáltatások céljára, mind a településre érkező vendégek részére az alkalmi színpadi, vagy zártkörű rendezvények megrendezésére, lebonyolítására.

 A most befejeződött beruházások megnyugtatóan megoldják a közösség jelentős részének közlekedési nehézségeit, ezzel növelve a lakosság elégedettségét, erősítve a településhez kötődést, a helyi identitást, a Közösségi Ház felújításával nemcsak gazdaságos, esztétikus új épületet, hanem közösségi teret is kaptak Tardona lakosai.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search