Nagy érdeklődés övezte a 2012. szeptember 14.-i sajtótájékoztatót és projektnyitó ünnepséget

Pénteken tartották a szennyvízberuházás projektnyitó ünnepségét a Kolontári Önkormányzaton.

Tili Károly, Kolontár Község polgármester üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a projektnyitó ünnepséget. A rendezvényen Tili Károly polgármester ismertette a beruházás előzményeit, sarokszámait, mérföldköveit. Ezt követően Edelényi Béla projektmenedzser, a Projekt Professional Kft. képviseletében tájékoztatta a sajtó képviselőit a hamarosan kezdődő beruházás műszaki jellemzőiről, fázisairól, és a határidőkről. Ezután Dobos Gábor a PR feladatokért felelős manager, a Transdowell Plusz Kft. képviseletében ismertette a beruházás nyilvánossággal kapcsolatos feladatait. Majd egy hosszabb ismertető következett a projektről Vörös Lászlótól, a kivitelezést végző Boroszlán Zrt. vezérigazgatójától. Az előadások után a jelenlévők válaszoltak a lakosság és a sajtó kérdéseire.

Érdeklődők is nagy számmal vettek részt a fórumon, hallgatták végig a projekt ismertetését, és tettek fel kérdéseket az előadóknak. Többen is kifejtették, hogy nagy szükség van a projektekre, mert ettől várják a térség fellendülését.

Elhangzott, hogy az elnyert összeg legfőbb haszonélvezője a lakosság lesz, hiszen a csatornázott településre sokkal nagyobb eséllyel érkezik befektető, aki munkahelyeket teremt. Továbbá elhangzott, hogy a beruházás az Európai Unió támogatásával, a KDOP program keretében valósulhat meg.

A beruházással érintett területen (Kolontár Község belterülete) közüzemi csatornahálózat nincs, a lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakba helyezik el, melyek jelentős része szakszerűtlen kialakítású, szikkasztóként üzemelnek. A településen jelenleg a keletkezett szennyvizet szippantókocsival szállítják Devecserre a szennyvíztisztító telepre. Ezt a költséges és környezetszennyező állapotot kívánja felszámolni a település önkormányzata és a településen keletkezett szennyvíz tisztításával és elhelyezéséről gondoskodni kíván.
A beruházással érintett területen ipari szennyvizet kibocsátó létesítmények nincsenek, a projekt nem irányul egyéb gazdálkodók szennyvizének kezelésére, kizárólag lakossági szennyvízkezelésre vonatkozik a fejlesztés.
Az érintett települések vízi közműveinek jelenlegi helyzetének, kiépítettségének ismerete alapján megállapítható, hogy míg a település közüzemi ivóvíz-ellátási mutatója 100%-os, addig a közüzemi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási mutató 0 %-os, vagyis csatornázatlan.
Az Önkormányzat jelen projekt keretében a település csatornázását tűzte ki célul elérve ezzel a 89,47 %-os csatornázottságot, hogy felgyorsuljon a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a talaj szennyezőanyag terhelésének csökkenése, a vízminőség romlásának megállítása, a minőség javulása. A csatornahálózat korszerű megépítésével tovább csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége. Az infrastrukturális beruházás megvalósításának jelentős lakosságmegtartó ereje is van.
A szennyvízközmű beruházások megépítésével felhagyásra kerülnek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedi közműpótlók, ez által csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége. A szennyvíztisztító telep oly módon került kialakításra, hogy az onnan a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz szennyezőanyag tartalma nem haladja meg a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott technológiai határértékeket.
A célok konkrét meghatározása:
- A korszerű szennyvízkezeléssel ellátott lakások aránya 89,47 %-os legyen
- A kiépülő szennyvízhálózatra történő lakossági rákötési arány 100%-os legyen 2018-ra.
- Felhagyásra kerüljenek a szakszerűtlen közműpótlók
- Javuljon a lakosság életkörülménye
- Erősödjön a település lakosságmegtartó ereje
- Csökkenjen a környezet terheltsége

A 2013-ig tervezett fejlesztések nyomán Kolontár Községben újonnan tervezett gerincvezeték hossza 3 942 fm lesz (3 294 gravitációs és 648 nyomóvezeték). A bekötések száma 221 db lesz, melyre 1 970 fm bekötővezeték esik.
A szennyvíztisztító telep kapacitása 70 m3/d lesz (950 LE). A magasságkülönbségek miatt 2 db közterületi átemelőt kell megépíteni.

A pályázat teljes elszámolható költsége nettó 258 570 512 Ft, melynek 85%-t, azaz 219 784 935 Ft-t a Hazai költségvetés és az Európai Unió támogatásból fedezi az Önkormányzat. A maradék 15 %-ot, azaz 38 785 577 Ft-t az Önkormányzat saját forrásból fedezi.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search