A „Jó gyakorlat” nevelési módszer bevezetése a Munkácsy Mihály Tagiskolában!

A már több mint két évtizede sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában megkezdett pedagógiai fejlesztőmunka folytatásaként, új nevelési módszer bevezetésére került sor a Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Művészetoktatási Intézményben. A projekt költségeit teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, összköltsége 4 000 000 Ft.

Az intézmény vonzáskörzetében élő családok túlnyomó többsége aluliskolázott, munkanélküli, segélyekből él, gyermekeik számára nem képesek biztosítani a nyugodt tanulás feltételeit. A tudásról, annak hasznáról, általában, mint értékről sokszor másképp, sőt nem ritkán az iskolával ellentétesen gondolkodnak; a nevelést teljes egészében az iskolára hárítják, ezért megnő a napközi szerepe az iskolánkban. A tanulás végeztével nagy kihívást jelent a szabadidő hasznos és kellemes eltöltése.

A módszer célja elsősorban az, hogy gyermekek szeressenek napközibe járni, tanulóknak olyan szolgáltatás nyújtása, amelyben a család szerepét pótolják – a tanuláson túl nevelve, szórakoztatva.

A cél az, hogy vonzó programokat biztosítva tanulók a csellengés helyett az iskolát válasszák, alternatívát tudjanak nekik mutatni szabadidejük hasznos eltöltésére. Projekt az egész tanévet átfogja, minden hónapban legalább egy, iskola összes napközis csoportját érintő programot szerveztek amellett, hogy minden nevelő a foglalkozási tervében hétről hétre tervezett foglalkozásokat is megvalósítja. Cél, hogy a tanulók átéljék a közösségért végzett munka értékét, eredményét, így alapkompetenciáik fejlődnek. Fejlődik önállóságuk és önértékelésük a folyamatos pozitív visszacsatolások segítségével. Jó közösségek kovácsolódnak, ahol csökken az agresszió, a szorongás és a stressz. A „jó gyakorlat” iskolában marasztaló élménnyel gazdagítja a tanulókat, a tanár-diák kapcsolat gazdagabbá válhat. A gyerekközpontú délutánok szervezésével elérhető, hogy a tanulók szeressenek napközibe járni.

 

Powered by WordPress | Designed by: Email Search