A Fazekas Utcai Általános Iskola könyvtárának informatikai fejlesztése!

A most zárult beruházás célja az iskola nevelési programjának támogatása tanulók, és tanárok által is elérhető könyvtári szolgáltatások, informatikai infrastruktúra fejlesztéssel. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Magyar Köztársaság Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatásával valósult meg, összköltsége 5 500 000 Ft. A beruházás 100 %-os támogatási intenzitású.

A mai kor igényeinek megfelelő könyvtári szolgáltatások már nem elsősorban a könyvek kölcsönzését jelentik, sokkal hangsúlyosabb az informatikai eszközök, rendszerek használata. A beruházás elsődleges célja, az elavult, hiányos informatikai eszközaránnyal működő Iskolai könyvtár fejlesztése, szolgáltatási körének bővítése, a könyvtári nyilvántartás korszerűsítése így az információhoz jutás megkönnyítése.

 A most záruló fejlesztés keretében beszerzésre kerültek online könyvtári szolgáltatások kialakításához szükséges eszközök és szoftverek, a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális eszközök, melyek a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét szolgálják.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search