Rövidebb idejű szakképzések bevezetése az Andrássy Gyula Szakközépiskolában!

A most záruló program keretében az iskola pilot programként a szakképzési tantervi ajánlások szerint bonyolította a gyártósori gépbeállító és a gépgyártástechnológiai technikus képzéseket, hogy a képzés tapasztalatait fel lehessen használni a 2013. szeptember 1-től kötelezően bevezetendő szakképzési kerettantervek kidolgozásához. A projekt költségeit teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, összköltsége 17 075 000 Ft.

2012 augusztusában megjelent pályázati kiírásra reagálva Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola „Rövidebb idejű szakképzések bevezetése az Andrássy Gyula Szakközépiskolában” címmel sikeres projektjavaslatot nyújtott be. A megvalósítandó program célja a gyártósori gépbeállító és a gépgyártástechnológiai technikus képzések tananyagának részletes kidolgozása, a szakképzési kerettantervek előzményeként kiadott szakképzési tantervi ajánlások kipróbálása.

A pályázat keretén belül történt: helyzetfelmérés, szükségletfeltárás készítése, egy közismereti és két szakmai munkacsoport létrehozása, működtetése, helyi szakmai programok kidolgozása a 2012/2013 tanévre (óratervek, tantárgyfelosztás), továbbképzés szervezése a munkacsoportok tagjainak, bemutató órák tartása, a tananyag részletes kidolgozása a képzés teljes időszakára. A jó gyakorlatok bemutatására disszeminációs rendezvények keretében került sor. A projekt a pályaválasztási és beiskolázási tevékenységet is támogatta. (marketinganyagok készítése a pályaválasztáshoz, pályaválasztási kiadványok nyomdai előállítása).

A projekt végrehajtása során a gyártósori gépbeállító szakmai munkacsoport folyamatosan együttműködött a Bosch miskolci cégeinek szakembereivel, így biztosítva a képzés felhasználói igényekhez való alkalmazkodását.

 A most záruló program keretében kidolgozott tanügyi dokumentumok, tanítási segédletek segítik a projektben részt nem vevő kollégák munkáját is, így egyenletesebb színvonalon végezhetjük szakképzési tevékenységünket. A projekt eredményeképpen beiskolázást segítő új kiadványok is készültek, melyek a későbbiekben is felhasználhatók, illetve a szakmai munkához kapcsolódó nyilvánosság az Iskola jó hírnevét öregbítette.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search