Belterületi vízrendezés munkálatok veszik kezdetét Sajóbábonyban!

A most induló beruházás célja Sajóbábony Város területén hóolvadás, illetve nagyobb esőzések idején gyakran előforduló elöntések és az így keletkező vízkárok megszüntetése a város csapadékvíz hálózatának fejlesztésével. A beruházás költségeinek 5 %-át Sajóbábony Város Önkormányzata önerőből finanszírozza, a fennmaradó 202 008 867 forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt tervezett összköltsége 212 640 913 Ft.

Sajóbábony Város területén nincs teljesen kiépített csapadékcsatorna hálózat, a település belterületére hulló csapadékvizek elvezetése szikkasztó elvezető árkokkal van megoldva. Ezen árkok állapota jó, gondozottak, azonban nagyobb intenzitású csapadékhozamok elvezetésére nem alkalmasak, csak szikkasztásra. Így a csapadékvíz nem tud elfolyni a mélyedésekben pang, elpárolog vagy elszivárog a víz. Az elmúlt évek szélsőséges időjárásai a gyakori, nagy intenzitású esőzések a problémás területeken okoztak vízkárokat. Nagy esőzések-, illetve hóolvadás idején, a Bábony-patak vize-medréből kilépve- veszélyezteti a patak mindkét oldalán lévő lakásokat valamint a lakások kertjeit. Jelen beruházás keretén belül a vízgyűjtő területek közül a problémás területek vízelvezetése lesz megoldva.

 A meglévő gyepes szivárogtatók helyett burkolt vízelvezető árok kiépítése vett kezdetét, mely segítségével a csapadék a befogadó Bábony patak mellékágába vezethető. Ilyen belterületi burkolt árkok lesznek elhelyezve azokban az utcákban is, ahol a csapadék miatt nehézkes a közlekedés. A most megkezdett beruházás keretén belül a Gárdonyi, Kossuth, Bacsó Béla, Ady Endre, és Kinizsi utcákon, külterületen és a Bábony patak mellékágán valósul meg a beruházás.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search