A lélek és az immunrendszer

Az idegrendszer és az immunrendszer sejtjei azonos őssejtből fejlődtek ki az embrionális fejlődés során. Továbbá az idegrendszer, a hormonrendszer és az immunrendszer sejtjei között szoros kapcsolat áll fenn, folyamatosan kommunikálnak egymással, egymáshoz igazítják működésüket, hatásukat.

Az idegrendszer és az immunrendszer sejtjei azonos őssejtből fejlődtek ki az embrionális fejlődés során. Továbbá az idegrendszer, a hormonrendszer és az immunrendszer sejtjei között szoros kapcsolat áll fenn, folyamatosan kommunikálnak egymással, egymáshoz igazítják működésüket, hatásukat. A szervezetben termelődnek olyan anyagok is, amelyek mindhárom rendszerre együtt is képesek hatást kifejteni. Ennek megfelelően nem meglepő hát, ha az idegi tevékenység és a szervezet ellenálló ereje egymástól erősen függ. Mivel az összefüggés rendkívül sokrétű és komplikált, s a tudomány jelenlegi módszerivel nem is tökéletesen vizsgálható, ezért nagyon sok még a vakfolt és a vitatott kérdés.

Már 1911-ben kimutatták, hogy az immunsejtek edzhetők, „nevelhetők”, és teljesen különböző, szokatlan ingerekre is képesek reagálni, később a párizsi Pasteur Intézetben megismételték és továbbfejlesztették a kísérleteket: egy állatot baktériumokkal fertőztek meg, amitől jelentősen megemelkedett a fehérvérsejtek száma. Több újrafertőzés során megérintették a bőrét meleg fémmel is, majd később már csak a meleg fémet használták, s ekkor is ugyanolyan fokú sejtszámemelkedést tapasztaltak, mint a valódi fertőzésnél. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy az immunrendszer edzhető, és teljesen indifferens (közömbös) ingerekkel (pl. meleg) is lehet rá hatást kifejteni.

1977-ben egy amerikai és egy ausztrál kutatócsoport is arra a következtetésre jutott megfigyelései alapján, hogy azoknak az embereknek a túlélési ideje, akik képesek voltak „negatív érzelmeiknek” hangot adni, s azt ki tudták rendesen fejezni, sokkal jobb azokéval szemben, mint akik erre képtelenek.

Van-e daganatos személyiség?

Talán ez a legbizonytalanabb és legtöbb forró vitának alapul szolgáló, még ma is eldöntetlen kérdés. Mégis feltűnő, hogy több egymástól különböző tanulmányban hasonló karakterjegyek kerülnek elő, függetlenül attól, hogy milyen típusú és stádiumú daganatról volt szó a vizsgáltak esetében. Ilyen karakterjegyek:

 •  Csökkent a személy önmagára figyelése (önmegfigyelő képessége), a befelé fordulni és odafigyelni tudása.
 •  Hajlamos az önfeláldozásra, az önfeladásra.
 •  Egyes érzelmeket csak kismértékben vagy nem is tud rendesen kifejezni, például ilyenek a düh, harag.
 •  Kifejezetten hajlamos elfojtásra és érzelmeinek, indulatainak elnyomására.
 •  Könnyen reménytelenné és kétségbeesetté válik, hamar feladja a reményt.
 •  Nehezen dolgozza fel élete eseményeit, tele van megoldatlan konfliktusokkal, gyászreakciókkal.
 •  Merev, nehezen alkalmazkodó és konformizmusra hajlamos személyiség.
 •  Rossz stressztűrő és -feldolgozó képesség
 •  Kifejezett autoritásba (tekintélyelvűségbe) vetett hit, erősen moralizáló karakter.
 •  A testi tünetekre nem figyel fel időben, kevéssé érzékeli őket.
 •  Az egészségtudatosság kevésbé jellemző.

Ha valaki el akarja kerülni a daganatképződést, illetve sikeresen meg akar küzdeni a kialakult bajjal, akkor

 •  fel kell adnia addigi gondolkodási és viselkedési sémái jó részét, s meg kell tanulnia kifejezni magát, érzéseit, vágyait, és felelősséget kell vállalnia saját magáért,
 •  ki kell tudnia fejezni, ha valami nem tetszik, nem felel meg, vagy valamit másként szeretne,
 •  tudni kell „nem”-et mondani, ha épp nem vagy másként alkalmas,
 •  meg kell tanulni visszanyerni az életbe, önmagába és másokba vetett hitét, bíznia kell önmagában,
 •  értelmet kell adnia saját – mindenkitől független! – életének.

Forrás: www.balaicza.hu

KELL Alapítvány

Sátoraljaújhely, Pataki u. 37/a

Telefon: +36 (20) 434-6401, +36 (47) 321-643   E-mail: kosztyuadam@gmail.com

Honlap: www.2004kosztyuadam.hu

Powered by WordPress | Designed by: Email Search