Színház és Tudás (SziTu) címmel indított projekt zárult a Miskolci Nemzeti Színháznál!

Most zárul a Miskolci Nemzeti Színház SziTu azaz Színház és Tudás címmel indított programsorozata melynek célja volt, hogy a város nevelés és oktatási intézményein keresztül hosszú távon kapcsolódjon be Miskolc szellemi életébe, a generációk közötti párbeszédet előmozdítva nyitott társadalmi diskurzusokban meghatározó szerepet vállaljon. A projekt költségeit teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, összköltsége 29 725 000 Ft.

A színházi alkotóknak fontos tudatosítaniuk, hogy a színházművészetről termékeny gondolkodást generálni nemcsak az előadások kapcsán lehet. Az iskolás fiatalokat érintő, fontos társadalmi kérdések megvitatása a színház eszközeivel is megvalósulhat. A Miskolci Nemzeti Színház színházi nevelési programjának kidolgozói úgy gondolták, hogy az oktatási intézményekkel közösen megvannak a lehetőségeik olyan szakmai párbeszéd kialakítására, melyben pedagógiai és esztétikai célok természetes módon találkozhatnak. Intézményi együttműködések keretében számos a színházat érintő társadalmi-gazdasági kényszer válhat a jövőben hatékonyan, produktívan közösségformáló tényezővé.

 A most záruló programsorozattal a színház több száz gyermek megszólításával egyfelől arra vállalkozott hogy egy felnőtt munkaközösség életét, célkitűzéseit példaértékűen bemutassák, másfelől a művészet eszközeivel segítséget adjanak a jövő nemzedékének világunk megismerésében, a hagyományok megújításában, az útkeresésben, az egymást kölcsönösen feltételező egyéni és közösségi célok megvalósításában. Rövid távon azt szerették volna elérni, ha az általuk kínált lehetőségek arra ösztönöznék a diákokat, hogy kíváncsian forduljanak a színház felé, ugyanakkor az is cél volt, hogy a színházi nevelési foglalkozások visszacsatolásaként minél többször lenne alkalmuk élethelyzetük és problémáik ismeretében pontos, érzékeny megfogalmazásokkal gzdagítani a színház alkotói tevékenységét gondolkodásmódját.

 A most zárult projektben közel harminc színész, rendező, dramaturg és pedagógus dolgozott együtt, hogy sikeresen megvalósítson 17 különböző (színjátszó, drámapedagógiai, zene-, tánc- és társművészeti, színháztörténeti) típusú foglalkozást, egy beavató színházi előadást, egy osztálytermi előadásokból álló sorozatot, egy-egy diákszínjátszó versenyt és egy a Miskolci Nemzeti Színház évados kiemelt programjaihoz kapcsolódó nyári színházi tábort.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search