Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Tiszaörs Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Ivóvízminöség-javító beruházás Tiszaörs településen
  • Azonosító: KEOP-7.1.0/11
  • A projekt elszámolható költsége: 9 600 000 Ft
  • Támogatás összege: 8 160 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 85 %
A Tiszaörs és Tiszaigar települések vízellátása a Tiszaörsön lévő vízműről történik, az igari törpevízmű 100 m-es kútját évekkel ezelőtt el is tömték. A vízmű jelenlegi kiépítettségében engedélyezett víz kitermelés: 100 m3/d. A kiszolgáltatott vizet mélyfúrású kutakból nyerik, az ammónia kivételével megfelelőek. A technológia: kút kitermelés - gáztalanítás - fertőtlenítés - alsó tározók - hálózatba termelés. Nyári csúcsvízigény esetén bekapcsolásra kerül a K15-ös kút is, ilyenkor a meglévő vastalanító szűrőt is üzemeltetni kell. A vastalanító szűrő korszerűtlen technológiával, kézi üzemi szűrőöblítéssel működik, töltetcsere és automatikus üzeműre történő átalakítás indokolt.
Tiszaörs: A vízelosztó hálózat hossza 21,9 km, melyből 2,9 km bekötővezeték. A gerincvezetékek DN 80-100 mm átmérőjűek, zömében AC. anyagúak. A település szélein sok az ágvezeték.

Tiszaigar: A vízelosztó hálózat hossza 24,5 km, melyből 2,0 km bekötővezeték A gerincvezetékek DN 80-100-150-200 mm átmérőjűek, zömében AC. anyagúak. A település szélein néhány ágvezeték található.
Távvezetékek: Tiszaörs - Tiszaigar községek távvezetéke 2 db 3,2 km hosszú, változó átmérőjű (NA 80,100,150, 200) vezeték, melyből az NA 80- NA 150-es páros üzemel. Tiszaörs - Fürdő vízellátása a Tiszaörs - Tiszaigar vízellátó rendszerről történik, két db 4.3 km hosszú DN 150 KM-FVC vezetéken. A 65/2009 (111.31.) Kormányrendelet szerinti kifogásolt vízszennyezők: ammónium, Na.
A település kútjai közül csak egynek a vízminősége és állapota kielégítő, ezért egy új kút fúrása, vagy meglévő felújítása mindenképpen szükséges a tartalék kút kialakítása miatt. A fentiek alapján a tervezendő kapacitást 1000 m3/nap értékben határoztuk meg.


A tervezett fogyasztási értékek felvételekor figyelembe vettük, hogy a települések jelenleg még csatornázatlanok. Ennek megoldása után a fogyasztási szokások megváltoznak, a vízigény kis mértékben megemelkedik. A várható vízminőség miatt a tervezett technológiai sor kút kitermelés - gáztalanítás - vegyszerbekeverő, homogenizáló reaktor - vastalanító szűrő - törésponti klórozás - ammonium mentesítés - adszorbciós szűrő - nátrium mentesítés - 2 x100 m3-es térszinti tároló - hálózatba termelés. A max. 20% költségarány korlátnak megfelelő hálózatrekonstrukció keretében végvezetékek összekapcsolása, acél csővezetékek cseréje névleges PVC csőméretre, új szakaszoló csomópontok kiépítése hálózatmosatás érdekében tolózáraknával, új hálózat mosató csomópontok kiépítése, és a kivitelezést követő teljes hálózatmosatás a tervezett.


az oldal tetejére