Megkezdődött a Borsosberényi Katolikus Általános Iskola épületenergetikai felújítása

A borsosberényi Szent Márton Katolikus Általános Iskola 2014. január 15-én pályázatot nyújtott be az „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” c. pályázati kiírásra „Borsosberény, Katolikus Általános Iskola épületenergetikai felújítása” címmel. A pályázattal kapcsolatban 2014. március 17-én született pozitív támogatói döntés, amely alapján az iskola 100%-os támogatottságú projektet valósíthat meg, így nem kell a pályázathoz önerőt biztosítania. 

A pályázat célja a Szent Márton Katolikus Általános iskola energetikai racionalizálása napelemek és pelletkazánok telepítésével, az épületek teljes hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével. Az épületek energetikai felmérése alapján nem feleltek meg a TNM rendelet előírásainak (csupán E kategóriásak az épületek).

A projekt közvetlen eredményei:
Intézmény éves vásárolt hőfelhasználása 478 GJ/év-vel csökken.
Megtermelt megújuló energia 303 GJ/év lesz.
Intézmény energetikai tényezői javulnak, ~88%-kal csökken.
ÜHG-kibocsátás változás (CO2ekv) -53 t/év csökken.
Az éves üzemeltetési költség csökkenése meghaladja a 3,3 mFt-t
Az épületek megfelelnek a TNM rendeletben foglalt határértékeknek. A felújítás utáni E szintekről A+ kategóriákba emelkednek.
A radiátorok termosztatikus szelepének cseréjével az épület valamennyi helyiségének fűtése szabályozható lesz.
Célcsoport (nevelési) életkörülményei jelentősen javulnak

A projekt közvetett eredményei:
Javul az Intézmények gazdasági háttere, az intézmény diákmegtartó képessége, a település lakosságmegtartó képessége, a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete, és az oktatási környezet. Elősegíti a fenntartható fejlődést, szemléletváltást. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.
Megvalósítandó műszaki fejlesztések:
Szigetelendő külső falfelület: 822 m2
Cserélendő nyílászárók nagysága: 201,68 m2, 70 db
Szigetelendő lapos tető nagysága: 131 m2
Szigetelendő zárófödém (fűtetlen padlástéren): 724,73 m2
Termosztatikus szelepek cseréje: 47 db
Napelem telepítése: 8870 kWh/ év
Pellet kazán telepítése, önálló pellet tartállyal és adagolóval: 1 db 11-32 kW
Pellet kazán telepítése, önálló pellet tartállyal és adagolóval: 1 db 16-48 kW

Projektadatok:
A pályázat benyújtása: 2013. január 15.
Támogató döntés: 2014. március 17.
Támogatási Szerződés megkötése: 2014. április 12.
A pályázat elszámolható költsége: bruttó 85.995.120 forint
Támogatási intenzitás mértéke: 100 %
Kivitelezői szerződéskötés: 2014. július 9.
Kivitelezés megindítása: 2014. július 24.
Tervezett műszaki átadás-átvétel: 2014. október 31.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search