Mozgás, közösség- és oktatás fejlesztési háttér megteremtése a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában!

A most záruló projekt keretében a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola fejlesztése valósult meg. Célja a modern, befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kötelező helyiségek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. A beruházás további célja energiahatékonyság korszerűsítésével C energiaosztály elérése. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 519 961 000 Ft.

 Az iskolának otthont adó épületben 1920-ban alakult közoktatási intézmény, melyet Miskolc Város közgyűlése 2002-ben jogutód nélkül megszüntetett. Az ingatlant a Miskolci Görög Katolikus Exarchátus vette meg és itt alapította a térség egyetlen 8 osztályos görög katolikus általános iskoláját, átvéve az itt dolgozókat és tanulókat.

Az intézmény nevelési szintjén leginkább infrastrukturális problémák merültek fel, a majd 100 éves épület korszerűtlen, utoljára 1970-ben volt átfogó felújítás. A létesítmény energetikai szempontból is korszerűtlen volt, hiányzott az épületek akadálymentesítése. Nem volt aula, vagy zsibongó, ahol rossz idő esetén meg lehetett volna oldani a reggeli gyülekezést és az óraközi szünetekben elegendő mozgásteret nyújtó benntartózkodást, így az udvarra kényszerültek a gyerekek. A mindennapos testnevelés órák megtartása tornatermi körülmények között lehetetlen volt, ugyanis az iskola csak egy kisebb tornateremmel rendelkezett, amit egyszerre csak egy osztály tudott használni,így csak a felpúposodott töredezett betonnal rendelkező játszó-sport udvar igényvételével lehetett megtartani a heti 3 testnevelés órát. Néhány osztályteremben még mindig elavult, összekötött, nem mobilizálható padsorok volotak, így a csoportmunka nehézkes az egyéb szervezések pedig nem voltak valósíthatók. Az „A” épületrészben az ablakkeretek teljesen elvetemedtek, néhol korhadtak, így a helyiségek huzatosak, a tantermek ajtói is felújításra szorultak.

A most záruló beruházás célja a modern, befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése kötelező helyiségek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. A fejlesztés olyan oktatási környezetet teremtett, ahova a tanulók szívesen járnak, amelynek a színvonalával a szülők és az ott dolgozó pedagógusok is elégedettek, ez pedig az intézmény vonzerejét növeli.

A most záruló beruházásról bővebb információt a : www.exarchatus.hu/palyazatok oldalon olvashatnak.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search