„Kősziklára Építünk” Görögkatolikus oktatási intézmény fejlesztése Edelényben!

A most záruló berhuázás keretén belül az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola felújításával és átépítésével a mindennapos testnevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése valósult meg, megoldódik az iskola energetikai korszerűsítése is több mint 650 diák színvonalas oktatásának biztosítása céljából. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 563,95 millió forint.

 A Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola 2011 szeptember 1-én kezdte meg működését, ettől az időponttól került a Miskolci Apostoli Exarchatus fenntartásába. Az iskola az Edelényi Kistérség legnagyobb alapfokú oktatási intézménye, a több mint 650 tanuló egy része edelényi, de 7 másik településről is járnak be diákok. Az iskola „A” épülete (felújítás előtt az 5-8 évfolyam épülete) 1973-ban épült, egy emeletes, az akkori technikai szintnek megfelelő megoldásokkal. 2003-ban egy újabb emelet ráépítése történt, új tetőt is kapott az épület, de akkor elmaradt az energetikai korszerűsítés és az elektromos rendszer is változatlan formában szolgálta ki a megnövekedett terhelést. A „B” épületrész (régebben az 1-4 évfolyam oktatása zajlott itt), uszoda és a tornaterem 1982-ben épült, majd 1988-ban konyhával és ebédlővel bővült az iskola. Az azóta eltelt időszakban sem a vízvezetékrendszeren, sem a szennyvízelvezető rendszeren, sem az elektromos vezetékrendszeren, sem a fűtési rendszeren, sem az ajtó, ablak, külső szigeteléseken, sem a vizes blokkokon nem történt korszerűsítés, csak az egyre gyakrabban jelentkező hibák javítása. A megnövekedett gyereklétszám következményeként az osztály-szervezés több tanulócsoportot eredményezett párhuzamosan, melyek kiszolgálására a teremkapacitás már nem volt képes. Előfordult, hogy alsós csoportok – dinamikus, nagy mozgásigényt nem támasztó testnevelés órákon – az iskola valamelyik aulájában, vagy tánctermében kaptak helyet testnevelés órán. Függönnyel ketté lehetett ugyan osztani a tornatermet, azonban így is nehézséget jelent a pályaigényes játékok tanítása. A sportudvar bitumenes pályája megfelelő volt, de ez esetben az időjárási korlátok jelentettek problémát. A most záruló beruházás rövidtávon hozzájárul a kompetenciaalapú oktatás pedagógiai kultúrájának és módszertanának bevezetéséhez, infrastrukturális oldalról pedig a jogszabályi változások megfelelő teljesítéséhez, hosszú távon – a közoktatásban az egyenlő esélyek biztosításával – az intézmény versenyképességének javításához. A nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése, az akadálymentesített, méltányos nevelési környezet kialakítása biztosítja – kirekesztés nélkül – a hozzáférés egyenlő esélyét. A szabad iskolaválasztás következtében és a modern oktatási környezet megteremtésével az iskola vezetése középtávon a tanulói létszám folyamatos növekedését várja.

A most záruló beruházásról bővebb információt a : www.exarchatus.hu/palyazatok oldalon olvashatnak.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search