Megkezdődtek az ivóvízellátás javító projekt kivitelezési munkálatai Miskolcon

A „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” című projekt építési munkái megkezdődtek Miskolc-Tapolcán.

A 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megoldandó feladatai közé tartozik a Tapolcai vízműből kitermelt ivóvíz minőségének javítása. Ez azért is különösen fontos, mivel mérésekkel is igazolták, hogy a Miskolc-Tapolcai kút a városban a legveszélyeztetettebb minősítésű. Szakértők erősítették meg, hogy a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik. Karsztforrásként jellemző veszély, hogy a víz nagyobb esőzések idején zavarossá válik, amire volt is példa a korábbi években.

A fejlesztés átfogó célja a Miskolc-Tapolcai vízbázisról ellátandó lakosság jó, és a jogszabályoknak megfelelő minőségű, valamint gazdaságosan kinyerhető és a kezelési, és szállítási költségekkel együtt is olcsó ivóvízzel való ellátása, valamint a vízmű korszerű, stabil vízminőséget adó, és a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetése.

A pályázat tárgyát képező, a víztisztítási technológia korszerűsítésére irányuló elképzelés szakmailag indokolt, igazodik az ÚMFT környezeti fejlesztéseihez, az „egészséges, tiszta települések” megteremtését szolgáló prioritáshoz, melynek egyik célja a súlyosan veszélyeztetett területek biztonságos ivóvízellátásának megteremtése a közműves vízellátás biztonságának javítása, a kockázatok minimalizálása.

Kivitelezési feladat:

A Miskolc-Tapolca vízmű a város Ny-i részén van, a Barlangfürdőtől É-ra helyezkedik el, a Pazár István sétány 1. sz. alatt, a 46294/1 és 46294/2 helyrajzi számú ingatlanokon.

A tapolcai karsztforrásoknak meghatározó szerepük van Miskolc város ivóvíz ellátásában. A forrás kutak vizét a Bükki Karszt biztosítja, mely rendkívül érzékeny a felszíni szennyeződésekre. Az új korszerű ultraszűréses technológia kiépítése magas színvonalon biztosítja az egészséges vízellátást.

Az ultraszűrő a szűrőmembránnak köszönhetően képes kiszűrni a vízből a 0,02 mikronnál nagyobb részecskéket (baktériumok, vírusok), eltávolítja az egyéb lebegő szennyeződéseket (kolloidok), valamint csökkenti a szerves anyagok (KOI) mennyiségét. Az ultraszűréses technológia előnye, hogy eközben az ivóvíz megőrzi a szervezet számára fontos ásványi anyagokat, de nem változtatja meg a víz kémiai egyensúlyát megőrzi eredeti, természetes só összetételét.

Megvalósításra kerülő létesítmények: kezelőépület (914 + 146 m2), tározómedence (2 × 500 m3), tolózárakna (36 m2), vegyszertartályok, kútszivattyú csere (48.000 m3/nap), transzformátor (2 × 1,6 MVA).

Víztisztítási technológia jellemzői: kapacitás (1500 m3/h), szűrőfelület (19.200 m2), transzmembrán nyomás (0,4 bar), vírus visszatartás (log5 nél jobb), kilépő víz zavarosság (0,1 NTU alatt), automata üzem, PLC vezérlés.

Membrán jellemzői: kapillárisszám egy szálban (7 db), belső átmérő (0,9 mm), külső átmérő (4,0 mm), pórusméret (0,02 mikrométer), vírus visszatartás (< log5), membrán anyaga (PESm).

Az ivóvízbázis védelemmel kapcsolatos fejlesztés az Európai Unió támogatásával valósul meg a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében, az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként Miskolc MJV társfinanszírozásával.

 

Megrendelő:              Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

MÉRNÖK:                  Utiber Kft.

Kivitelező:                 MI-DU-HI Konzorcium
Konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.
Konzorciumi tag:    HIDROFILT Kft.

 

Az Európai Unió támogatásával, a megvalósul a „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” című, KEOP-1.3.0/B/2F/09-2010-0001 azonosítószámú projekt. A projekt teljes összköltsége 2 818 866 488 Ft. A beruházásra elnyert támogatás összege 2 316 383 804 Ft. A költségek 82,1743 %-át a Környezet és Energia Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search