Közel nulla energiaigényű épület létesítése a hatvani Széchenyi István Római Katolikus Középiskolában

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, a fenntartásában álló Széchenyi István Római Katolikus Középiskola bővítését valósítja meg az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézettel, konzorciumiban, a KEHOP-5.2.5-16-2016-00007 sorszámú, 200 millió forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az intézményben idén indult el egy új, 5 éves egészségügyi képzés, melynek a fejlesztés keretében kialakításra kerülő épület fog helyet adni. Az intézmény a jelenlegi infrastrukturális keretei között nem felel meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek, így új épület építése nélkülözhetetlen az egészségügyi képzés folytatásához. A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézmények valamennyi dolgozója, és tanulója. Mindezeken túl az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

Figyelembe véve a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltakat, az új épület kialakítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a 6. sz. mellékletben előírtak alapján készül.

Megvalósítandó tevékenységek:

Az épületben kizárólag az új képzéshez szükséges tantermek és kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra, az étkezést és testnevelést a meglévő épületben fogják végezni. Az épületben az egészségügyi képzést kiszolgáló 5 tanterem és egy demonstrációs terem, valamint két csoportszoba kerül kialakításra, kiszolgáló helyiségekkel, összesen 663 m2 alapterületen.

Az energetikai paraméterek racionalizálása és az üzemeltetési költségek minimalizálása érdekében az épület fűtését és a használati meleg víz előállítását a lapostetőn elhelyezésre kerülő 4 darab, egyenként 12 kW névleges teljesítményű levegős hőszivattyú biztosítja a primer energiát a helyiségenként szabályozható plafon/padlófűtés és radiátorok kombinációjával. A hőszivattyúk elektromos áram ellátását, valamit az épület LED világítását a szintén a tetőre telepítendő 20 kW-os napelemes rendszer fogja biztosítani.

A projekt eredményei

A fejlesztéssel érintett épület energetikai célú megtakarításai, éghajlatváltozás mérséklése, az energiafüggőség csökkentése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése, korszerű és hatékony oktatási környezet kialakítása, a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és a tanárok munkakörülményeinek javítása. Az egyházmegyén belüli társadalmi kohézió megteremtése, illetve az egészségügyi képzés, mint hiányszakma utánpótlásának térségi biztosítása, a település népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése.

Az épület közel nulla energiaigényű kivitelezése és a megújuló energia közel 100%-os alkalmazása révén az új épület energetikai üzemeltetése közel nulla forint lesz. Az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése az épület használatbavételétől függő követelmény minimumszintjéhez képest 65.470 kWh/év, mely évi 12,71 t CO2 üvegházhatású gáz megtakarítását eredményezi.

A projekt zárásának dátuma 2018.06.30.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search