Elkezdődik a Rádi belterületi utak szilárd burkolása projekt

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból, a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által meghirdetett pályázat keretében, Rád Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonban álló belterületi utak fejlesztését valósítja meg a PM_ONKORMUT_2016/104 sorszámú, 52,24 millió forint értékű, 95 százalékos intenzitású, valamint 2,74 millió forint összegben (további 5%) saját forrásból fedezett pályázat keretében. A projekt megkezdésének időpontja 2017. július 3, zárásának dátuma 2017. október 31.

A fejlesztés a Rád belterületén található lakóövezeti Május 1. és Vay Ádám utcákat, valamint a közvetlenül a Vácra vezető 2106 számú főúthoz kapcsolódó gyűjtőútként funkcionáló Liget utcát érinti.  Az építőipari kivitelezési tevékenységet a WIZLER-AQUA Kft. végzi.

A Liget utca gyűjtőútnak számít, hat lakóútnak a forgalmát összegyűjtve vezeti a település főúthálózatára. Jelenlegi rossz állapota miatt csak korlátozottan képes ellátni a feladatát, helyenként a kétirányú forgalom is akadályozott a kátyúk méretei miatt. A felújítását követően azonban nemcsak a gépjármű közlekedés lesz zavartalan, hanem a hiányzó járda miatt az úttesten zajló gyalogos közlekedés is, melyet leginkább az út főúti csatlakozásánál található buszmegállóhoz veszik igénybe.

Az útalap és a környező területek belvízvédelme érdekében a meglévő átfolyók és az út mentén található meglévő, de feltöltődött csapadékvíz elvezető árkok fognak felújítás alá kerülni.

A belterületi utak fejlesztése, a csapadékvíz elvezetése, valamint a 3 db ötállásos kerékpártároló telepítése jelentősen hozzájárul a munkába járás és a közszolgáltatások zavartalanabb eléréséhez. Mindezeken túl, járda hiányában, az indokolt helyeken süllyesztett szegély kerül kialakításra, megkönnyítve az úttesten zajló gyalogos közlekedést a mozgássérültek, idősek és kisgyermekesek számára. A sportpálya melletti hiányos közvilágítás korrekciója jelentősen hozzájárul a köz-és közlekedésbiztonság állapotának javulásához. Ehhez kapcsolódik a 9 db új közlekedési jelzőtábla, valamint az útcsatlakozásoknál kihelyezett 5 db forgalomtechnikai küszöb is, a sebesség csökkentése érdekében. A projekt keretében 29 db, őshonos lombos fa telepítése is megvalósul, mely egyúttal a fák körüli részeken, 160 m2-en a zöldfelület rehabilitációját is jelenti. Ez nem csak településkép javulását eredményezi, hanem belvizek helyben elszikkadását is elősegíti, és az éghajlatváltozás káros hatásait is mérsékeli a mikrokörnyezetben.

A projekt megvalósítása tehát olyan közszolgáltatások közvetlen elérését könnyíti meg valamennyi közlekedési mód elősegítésével, mint a sportpark, futballpálya, pihenőpark, két játszótér, piros túraútvonal, két emlékmű, műemlék katolikus templom, műemlék kúria, és a legfontosabbak a helyi általános iskola és az óvoda. A fejlesztés egyszerre szolgálja a munkába járás elősegítését és a közszolgáltatások zavartalan elérését, mind a gépjárművel, gyalogosan, és kerékpárral közlekedők számára, közvetlen tömegközlekedési kapcsolattal.

 

Powered by WordPress | Designed by: Email Search