Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola oktatási környezetének továbbfejlesztése

A napokban záruló projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 170,00 millió forint.

A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 2011. évben került egyházi fenntartásba. Az iskola az Edelényi járás legnagyobb oktatási intézménye, a 2016-17 tanévet 640 diák kezdte meg a fejlesztendő székhely-intézményben. Az iskolába 7 másik településről járnak be diákok, kistérségi szerepe jelentős, az aktuális tanévben 26 osztály indult.

Az iskola működő épületeinek fejlesztése előző pályázat során megvalósult. A felújítás nem érintette a konyha, étterem, és a használaton kívüli tanuszoda épületrészeket, továbbá az „A” épület fűtéskorszerűsítése sem valósult meg. Az azóta eltelt időben az intézmény a következő problémával szembesült: a gyógytestnevelésre szakember által kiszűrt és -utalt tanulók száma tartósan növekedett, a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény által előírt délutáni kötelező testnevelés (2011. évi CXC. tv. 27§ (11) bek. c) pont) miatt, és a sportszakági edzések (iskolai sportkörök) miatt nem volt elég a meglévő tornatermek kapacitása, szükségesé vált egy gyógytestnevelés tartásra alkalmas terem kialakítása. Az iskola korábban önkormányzati fenntartásban működött, és tanuszodával rendelkezett. A 2010. évi árvíz az épületet elöntötte, a gépészeti rendszereket tönkretette. Az épület sem műszakilag, sem esztétikailag nem illeszkedett a megújult oktatási intézményhez, felújítása és funkcióváltása szükségessé vált. Az uszoda helyén került kialakításra a gyógytestnevelési terem. Az „A” épületben megvalósult az elavult, és a hőszigetelés miatt túlméretezetté vált fűtési rendszer rekonstrukciója. A projektben 3 sportudvar korszerűsítése és felszerelése is megtörtént, a felújítással a teljes oktatási környezet egységesen megújult. A beruházás legfőbb eredménye a mindennapos testnevelés kiegészítése a gyógytestnevelés foglalkozásokhoz megfelelő infrastruktúra kiépítésével. Az intézményhez kapcsolódó leromlott állapotú építmény hasznosításával az oktatás-nevelési tér minőségi növelése is megvalósult, amely hozzájárul az SNI gyermekek differenciált foglalkoztatásához is. Az étterem és a sportudvarok fejlesztése egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elősegíti a tanulói létszám fenntartását. A gépészeti beavatkozások közvetlen eredménye az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése, a költségvetési egyensúly javítása, a fenntarthatóság elősegítése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search