Humán szolgáltatások fejlesztése Sajóbábonyban és a Pitypalatty völgyben!

A hamarosan záruló program célja a társadalmi felzárkózás elősegítése, a területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 245,95 millió forint.

 A Sajóbábony és a Pitypalatty-völgy öt településének – Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Varbó – összefogásával megvalósult projekt a társadalmi felzárkózás elősegítését, a területi különbségek csökkentését, a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását tűzte ki célul. Bár az érintett települések a Miskolci járásban, Miskolchoz közel helyezkednek el, a megyeszékhely elszívó hatása, a megyére, mint térségre jellemző kedvezőtlen demográfiai és gazdasági folyamatok a projektben érintett településeken is éreztették hatásukat. Jellemző volt a népesség, ezen belül a fiatalok számának csökkenése, a szegregált csoportok jelenléte. Pitypalatty-völgy és Sajóbábony nem csak földrajzi közelségük okán alkotnak egy konzorciumi partnerséget, hanem közös szellemiségük, azonos fejlesztési elképzelésük köti össze őket. A napokban záruló projekt legfontosabb céljai a területi különbségek csökkentése a humán közszolgáltatások terén, a jobb hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, azok hatékonyságának javítása, ágazatközi együttműködések révén integrált megoldások alkalmazása. A társadalom tekintetében cél a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a fiatalok helyben tartása, a helyi közösségek erősítése, valamint a projektbe bevont lakosok személyes kompetenciáinak javítása a foglalkoztathatóság érdekében.

A projekt megvalósításával javultak az érintett településeken élő hátrányos helyzetű aktív korú népesség munkavállalásának esélyei, a humán közszolgáltatások fejlesztésével csökkentek a helyi kapacitáshiányból adódó problémák, erősödött a települések helyi megtartó képessége, ezáltal a teljes projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztéséhez.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search