Sajóbábony Település egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése!

A hamarosan záruló beruházás során Sajóbábony orvosi, fogorvosi rendelőnek, védőnői szolgálatnak helyt adó épület infrastrukturális fejlesztése valósult meg. A beruházást részben a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, az uniós támogatás összege 66,06 millió forint.

 A napokban záruló beruházás keretén belül Sajóbábony, Arany János u. 5. szám alatti egészségház belső felújításával Sajóbábony Város Egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése valósult meg. Az épületben 2 db vegyes háziorvosi praxis, 1 fogorvosi és 1, védőnői szolgálat üzemel, több egészségügyi szolgáltató nincs. Az ingatlan higiéniai, és műszaki szempontból, valamint energetikai és esztétikai szempontból nem felelt meg az érvényben lévő előírásoknak és a mai kor követelményeinek, emellett az épület akadálymentes használata sem volt biztosított. Ezen okok miatt Sajóbábony Város Önkormányzata az épület teljes átalakítását és korszerűsítését határozta el, melynek során a meglévő épület hasznos alapterületét nem növelve kívánta biztosítani a különböző funkciók elkülönített használatát, belső felújítással és egyben megoldva az épület akadálymentesítését. Az alábbi feladatokat tartalmazta a fejlesztés:

  • gépészeti rendszer (ivóvíz és használati melegvíz) korszerűsítése, cseréje, vizes berendezési tárgyakkal
  • világítási rendszer energiatakarékos átalakítása, cseréje
  • akadálymentesítés: akadálymentes wc – kézmosó kiépítése épületen belül, valamint épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosítása belső nyílászárók cseréjével és vezetősávok kiépítésével
  • tereprendezéshez kapcsolódó munkák: külső terasz burkolat
  • belső felújítási munkák támogatható helyiségekben

A projekt keretén belül az egészségügyi dolgozók munkájához szükséges, elhasználódott eszközök és bútorzatok kerültek beszerzésre. A napokban záruló fejlesztés hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához, a településkép javításához, így biztosítva egy élhetőbb települést a helyi lakosok számára.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search