Bükkzsérc belterületi vízrendezés II. ütem

A most záruló beruházás keretén belül belterületi vízrendezés II. üteme valósult meg Bükkzsérc Község belterületén. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 69 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A most záruló projekt célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A most záruló projekt keretében a belterületi vízelvezetés fejlesztése valósult meg árkok, átereszek rendezésével illeszkedve a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 számú projekt keretében a Rákóczi úton megvalósult vízrendezéshez. Jelen projektben megvalósításra került Béke, Ady és Kertalja utcák csapadékvíz elvezetése a már korábban megépült csapadékvíz elvezetési megoldásokhoz kapcsolódva oldja meg a települési csapadékvíz elvezetés korszerűsítését. A megépített csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok rendszer. A csapadékvíz elvezető rendszer vízszintes vonalvezetése a település úthálózatának helyszínrajzi vonalvezetéséhez igazodik. A projekt átfogó célja: Bükkzsérc helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése. Specifikus célok:

  • biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a település belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,
  • a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése,
  • a vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele,
  • rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search