Bükkszentkereszt belterületi vízrendezés II. ütem!

A most záruló beruházás keretén belül belterületi vízrendezés II. üteme valósult meg Bükkszentkereszt Község belterületén. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 69 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A most záruló projekt célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A most záruló projekt keretében Bükkszentkereszt belterületi csapadékvízelvezető hálózatának fejlesztése valósult meg, elsődlegesen a Jókai, Hunyadi és Dózsa utakhoz kapcsolódóan illeszkedve a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 számú projekt keretében megvalósult vízrendezéshez. Jogszabályi kötelezettségének megfelelve Bükkszentkereszt Község Önkormányzata célként tűzte ki a település vízkár veszélyeztetettségének csökkentését. Az érintett utcák vízelvezető csatornái hiányosak voltak, váltakozva található volt földmedrű, valamint kőburkolatú, és beton anyagú csatornaszakasz is A burkolt csatornák állaga is változó képet mutatott, gyakori volt a kifagyott megsüllyedt csatorna. A befogadótól indulva került felújításra a csatorna, s az útszélekre folyamatosan a gyors levezetés érdekében 60 cm széles, járműterhelésre méretezett járható padkafolyóka került beépítésre, a meglévő árok nyomvonalán pedig előregyártott mederelemekkel burkolt árok került kialakításra. A kapubehajtóknál a folyókaelem rendszeresített vasbeton fedlapjai kerültek beépítésre. A most záruló projekt átfogó célja: Bükkszentkereszt helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search