Megvalósult Doba község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése

Doba Község a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítését valósította meg a TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00028 azonosítószámú, 249 749 201 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Doba település egyes részein teljes mértékben megoldatlan volt a csapadékvíz elvezetése. Sajnos, a község azon egységei sem élvezhettek védelmet, ahol volt csapadékvíz elvezető rendszer, hiszen azok is elhasználódtak, feltöltődtek és/vagy eltömődtek az évek során. A problémát tetézte a külterületen található Somló hegyről leömlő csapadék és hordalék is, mivel az elvezetésére szolgáló Határ-árok már nem volt képes elvezetni az éghajlatváltozás következtében fokozottan jelentkező csapadékvizeket.

A közelmúlt jelentős csapadékot hozó időszakaiban, a község belterületén felhalmozódott, nem levezetődő csapadékvizek tömege jelentős károkat okozott a lakosság ingó és ingatlan értékeiben, valamint az önkormányzati és állami vagyonban is.

A beruházás célja a település környezetbiztonságának növelése, a bel- és csapadékvíz kártételével veszélyeztetett területek védelme, a védőképesség növelésén keresztül, illetve a veszélyeztetettség csökkentésével.

Megvalósított műszaki fejlesztések:

  • Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése: 2.179,5 fm csapadékvíz elvezető felújítása/kiépítése.
  • Érintett átereszek és kapubeállók felújítása, hordalékfogók telepítése.
  • Növénytelepítés (55 db lombos fa telepítése a csapadékvíz-elvezető hálózat nyomvonala mentés).

A projekt eredménye

A fejlesztés következtében megvalósult a belterületekre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, így a község belterületének védelme is a vizek káros hatásaitól. A védőképesség növelése, valamint a veszélyeztetettségének csökkentése jelentősen elősegíti a település fejlődését. Számszerűsíthető eredmény, hogy a beruházás költségei nem haladják meg a várható hasznokat. A beruházás megvalósítása jelentős mértékben támogatja az itt élők életkörülményeinek javítását, mely a vidékfejlesztési szempontok figyelembevétele során is igen fontos tényező.

A fejlesztés jelentős gazdaság haszonnal is jár, hiszen olyan turisztikai terület védelmét is érinti, ahol működő gazdasági funkciójú épület található, lehetővé téve ezzel a gazdasági társaságok zavartalan működését és újak betelepülését.

A projekt zárásának dátuma: 2023.03.31.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search