Megvalósult a belterületi vízrendezés II. üteme Szomolyán!

A hamarosan záruló projekt keretén belül a településre keleti irányból érkező vizek elleni védekezést segítő övárok építése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 69 millió forint.

 Jelen projekt keretében Szomolyára Keleti irányból érkező vizek elleni védelem érdekében megvalósult a mértékadó vízhozam biztonságos levezetésére alkalmas mederszelvények kialakítása a Galagonyás dűlői övárok és a Széchenyi utca esetében. Ezzel mindkét esetben biztosítva lesz a belterületről a csapadékvíz elvezetése a külterületi befogadó irányába, az övárok biztosítja a dombok felől érkező és összegyűlő esővíz biztonságos elvezetését, szükség esetén tározását. A projekt átfogó célja: Szomolya helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

  • biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a település belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,
  • belterület védelmét szolgáló övárok kialakítása – a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése,
  • a vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele,
  • rendezett településkép kialakítása, a település infrastrukturális állapotának javítása

A most befejeződő projektnek köszönhetően megvalósult Szomolya belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search