A mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola fejlesztése!

A hamarosan induló beruházás során a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola eszközbeszerzéssel kombinált fejlesztése fog megvalósulni. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 188,8 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre.

A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolát az Egri Főegyházmegye 2016 évben vette át a KLIK-től és onnantól kezdve gyakorolja a fenntartói jogokat. Az intézmény két épületben működik, a régi épület az előző század elején épült, az 50-es évektől működik a falu iskolájaként. Az új épületszárny a tornateremmel együtt 1991-ben épült, melyen azóta nem végeztek felújítási munkálatokat. Az elmúlt évtizedek alatt falazat állaga leromlott, évente javításra szorul, akárcsak a PVC padlózat mely elhasználódott, nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ugyancsak felújításra szorulnak a vizesblokkok, a fűtésrendszer és a tornaterem is, valamint az iskola nem rendelkezik természettudományos szaktanteremmel. A most induló pályázat keretén belül megtörténik a nyílászárók cseréje, teljes épületgépészeti és villamos ipari felújítás, valamint az épület akadálymentesítése. A tornateremben megvalósul a fényforrások cseréje, elválasztó függöny beszerzése. A projekt másik fő eleme az eszközbeszerzés, melynek keretén belül oktatási, sport, Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) eszközök, bútorok beszerzése fog megvalósulni, valamint sor kerül a konyhai eszközpark korszerűsítésére a minőségi és befogadó oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. A fenntarthatóság érdekében az épületre napelemes rendszer kerül telepítésre mely biztosítja az épület energia felhasználásának jelentős részét.

A most kezdődő beruházás célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a tanulók számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search