Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Radostyánban!

A most záruló beruházás során csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése valósult meg Radostyánban. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 90 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. Radostyán egyik legsúlyosabb környezeti problémája a hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága, ami folyamatos kockázatot jelent a településen található minden ingó- és ingatlanvagyonra.

A most befejeződőd beruházás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és a csapadékvíz-elvezető árokrendszer fejlesztése az Akác, a Petőfi és a Táncsics utcákban. A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedéseit figyelembe véve a csapadékvizek gyűjtésére és elvezetésére nyílt árok került kialakításra. A mederburkolás betonba rakott terméskőburkolattal, illetve KV 30/200 és KV 40/200 előre gyártott mederelemből készült. Az Akác utcában betonba rakott terméskőburkolat 115 folyóméter hosszban 0,8 folyóméter fenékszélességgel 1:1,5 rézsűhajlással 1,2 folyóméter burkolatmagassággal készült a tervek szerint. A Petőfi Sándor utcában 176,0 folyóméter KV30/200-as elemekkel burkolt árok ezen 7 db 5 folyóméter széles fedlappal fedett kapubejáró került megépítésre. A Táncsics utcai szakaszon 261 folyóméter-t érint a fejlesztés, ebből 244,0 folyóméter KV40/200-as elemekkel burkolt árok 6 db 5 folyóméter széles kapubejáró fedlappal fedve, illetve 14,0 m hosszan Ø 60 beton áteresz is telepítve lett. Az árok végszelvényében 3,0 x 1,6 x 2,0 m belméretű monolit vasbeton hordalékfogó műtárgy került beépítésre. A projekt szorosan kapcsolódik a település eddig megvalósult vízrendezési beruházásaihoz, azokkal szerves egységet alkotva biztosítja Radostyán árvízi veszélyeztetettségének csökkentését, környezetbiztonságának megvalósulását, jelen beruházás keretében tehát összesen 552 folyóméter burkolt csapadékcsatorna kialakítása valósult meg. A vízelvezetésen kívül az egységes csapadékvíz elvezető árkok kialakításával az érintett utcák képe egységes lett így javítva a településképet, a helyi lakosok elégedettségét és így Radostyán népességmegtartó erejét is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search