Zárul a vízrendezés III. üteme Szomolyán

A hamarosan záruló projekt keretén belül Szomolya belterületi vízrendezés III. üteme azaz a Dobó és az Arany János utcák vízelvezető rendszerének fejlesztése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 60 millió forint.

 Szomolya Község Önkormányzata a vízkárelhárítás biztonságának növelése céljából a belterületi vízrendezést szakaszosan tovább folytatta. A most záruló pályázati konstrukció célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A pályázat előző ütemeiben már megvalósult projektek most a III. ütemmel folytatódtak, melynek keretén belül megépült a Dobó utca csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója nagy szelvényű áteresszel a befogadó Kánya patakba torkolati csatlakozással, valamint az Arany János utcai tehermentesítő árok az út melletti meglévő földárokba csatlakozással. A most kialakított rendszer fő feladata a külterület felől érkező vizek továbbítása.

A most befejeződő beruházás átfogó célja a település infrastrukturális állapotának javítása a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

A projekt specifikus céljai:

  • biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a település belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,
  • a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése,
  • rendezett településkép kialakítása, a település infrastrukturális állapotának javítása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search