Megvalósult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény épületeinek infrastrukturális fejlesztése

A Mezőkövesdi, Sárospataki és Kazincbarcikai Tankerületi Központok fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) 7 telephelyén valósult meg a szakmai munkát támogató infrastruktúra fejlesztés. A projektet az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásában az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program 500 millió Ft-tal támogatta, amelyhez a három Tankerület összesen további 71 millió Ft hazai forrásból származó többlettámogatásban részesült.

Az EFOP-4.1.6-16 kódszámú, „A köznevelés támogató szerepének erősítése” című Felhívás célja a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztése a minőségi nevelés-oktatás feltételeinek megvalósítása érdekében, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei EGYMI feladata a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása, a halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő, értelmi fogyatékos, és érzékszervi (hallási és látás) fogyatékkal élő tanulók ellátása.

Az EFOP-4.1.6-16-2017-00003 azonosító számú projekt célja az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentése volt, amelynek érdekében 7 helyszínen valósult meg épület és infrastruktúra fejlesztés:

  • Girincs (székhelyintézmény): Fűtéskorszerűsítés, fejlesztő helyiség padlóburkolatának cseréje, akadálymentes vizesblokk kialakítása, konyhai eszközök fejlesztése.
  • Tornanádaskai Tagintézmény: Oktató-nevelő célú és kiszolgáló helyiségek fűtéskorszerűsítése, valamint 450 m hosszban az épület megközelítését segítő útfelújítás.
  • Sátoraljaújhelyi Tagintézmény Hajnal utcai telephelye: Fejlesztő helyiségek kialakítása, kiszolgáló helyiségek átalakítása, felújítása (átadó-öltöztető, vizesblokk, iroda, melegítőkonyha), akadálymentesítés, belső nyílászárók és burkolatok cseréje, gépészeti rendszerek korszerűsítése, napelemes rendszer és fűtést támogató napkollektorok telepítése.
  • Kurityáni Tagintézmény: az intézmény központi épületén a beszakadt mennyezet és ezzel 5 fejlesztő szoba helyreállítása.
  • Ózdi Tagintézmény: Fejlesztő helyiségek és kiszolgáló helyiségek felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítés.
  • Sályi Tagintézmény: Többfunkciós fejlesztő terem felújítása, lift építése.
  • Sárospataki Tagintézmény: Foglalkoztató helyiség kialakítása, felújítása, gyermek vizesblokk kialakítása, belső felújítások, kerekesszék tároló kialakítása, villamos korszerűsítés, udvar felújítása, akadálymentesítése.

 A beruházás és a megvalósításhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek 2023. I. félév végére megvalósultak. A projekt eredményeként javult a Borsod megyében élő hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, és a szakintézményben dolgozók munkakörülményei korszerűbbé váltak. Az épületek felújítását eszközbeszerzés kísérte, amelynek keretében konyhai, egészségügyi és gyermekellátáshoz kapcsolódó bútorokat és berendezéseket kaptak az intézmények.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search