Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Halmajon!

A most záruló projekt során összesen 1746 folyóméter csapadékcsatorna és a hozzá tartozó közművek építése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 120 millió forint.

 Halmaj község egyes területein bekövetkezett rendkívüli mértékű csapadéktevékenység, valamint az ezt követő árvizek a települést jelentős mértékben sújtották. A megemelkedett talajvíz, valamint a lefolyástalan területeken visszamaradó vizek veszélyeztették a lakóházakat, valamint önkormányzati ingatlanokat. A most záruló projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. Jelen projekt keretében megépített csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok. A csapadékvíz elvezető árkok magassági vonalvezetésének és szelvényparamétereinek a megválasztása az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyiségek figyelembevételével, a gravitációs csapadékvíz elvezetésének igénye alapján, továbbá a befogadó szelvényeinél jellemző fenékszint figyelembevételével történt. A projekt keretén belül kialakításra került:

  • A Hunyadi utcában 275,0 folyóméter + 188,0 folyóméter hosszan elemekkel burkolt árok, ezen kétszer 35,0 folyóméter hosszan KVF 30-as kapubejáró fedlap került megépítésre 40-es és 30-as átmérőjű beton áteresszel,
  • a Szabadság téri szakaszon 171 folyóméter hosszan burkolt árok 50 folyóméter hosszan KVF 30 kapubejáró fedlappal fedve,
  • a Május 1 utcában lévő mindkét csatornánál 484,0 m-t érintett a fejlesztés 484,0 és 475 folyóméter burkolt árok, ezeken 95,0 és 115 folyóméter KVF 30 kapubejáró fedlapal fedve, illetve 9 folyóméter hosszan Ø 30 beton áteresz,
  • és végül a Vörösmarty utcai szakaszon 144 folyómétert érintett a fejlesztés, ebből 128,0 folyóméter hosszúságban burkolt árok, ezen 16 folyóméter KVF 40 kapubejáró fedlappal fedve, illetve 16,0 folyóméter hosszan Ø 60 beton áteresz lett telepítve.

A megvalósult csapadékvíz elvezető rendszer befogadója a 269/1 hrsz-ú közúti árok, valamint a Vasonca-patak. A projekt keretében összesen 1746,0 folyóméter csapadékcsatorna épült meg.

A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadékvíz biztonságos elvezetését belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett elvezetését, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár (dombvidéki árvíz) veszélyeztetettségét.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search