Megvalósul a Harsány – Kisgyőr – Miskolc kerékpárút

A kerékpárút új fejlesztésként jön létre, érinti a Bükk Hegység területét, Harsány, Kisgyőr és Miskolctapolca gyönyörű természeti környezetét. A kerékpárút árnyas erdőkben, hatalmas réteken, legelőkön, patakok mentén halad településről településre. A beruházásra elnyert támogatás összege mintegy 583,34 millió forint, melyből megvalósul a „Miskolc–Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” című, TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú projekt, mely a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósul meg. A támogatás alapja az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában létrehozott „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés címmel” megjelent pályázat.

A kerékpárút új fejlesztésként jön létre, építéssel és nyomvonal kijelöléssel, mely érinti a Bükk Hegység területét, Harsány és Kisgyőr települések gyönyörű természeti környezetét. A kerékpárút árnyas erdőkben, hatalmas réteken, legelőkön, patakok, tavak mentén halad Miskolc Tapolcáról Kisgyőrön keresztül Harsány településre. Az érintett települések számos egyedi értéket, turisztikai attrakciók és látnivalót rejtenek.

A pályázati célok teljesülése érdekében Kisgyőr Község összekötése valósul meg Harsány községgel. Kijelölt kerékpárút a 25117 számú és a 2515 számú úton, valamint Harsány Dózsa György úton valósul meg 7,14 km hosszan. A 25117 jelű úton a kijelölt szakasz hossza 4,32 km, a 2515 jelű úton a Harsány Dózsa György utcáig 2,32 km, és a Dózsa György utcában 0,5 km hosszan.

A Miskolc – Harsány között meg- valósuló kerékpárút kiépítésére született fejlesztési tervet a tervezett kerékpárút vonalon fekvő települési önkormányzatokból alakult konzorcium készíttette el. Ezen szakasz szerves része a Bogács-Miskolc bükkaljai kerékpárút projekttervnek.

A kerékpárturizmus népszerűsége folyamatosan nő, a kerékpárút fejlesztéssel a növekszik a térség célcsoport specifikus kínálati eleme új turisztikai termékszolgáltatás valósul meg, jön létre. A fejlesztések ösztönzik a vendégek költési hajlandóságát nem csak közvetlenül a rendezvények helyszínén, hanem a térség egyéb turisztikai szolgáltatóinál: szálláshelyek, éttermek, büfék, turisztikai attrakciók. A megnövekedett vendégforgalomból és a költési hajlandóságból növekszik a szezonális munkavállalói létszám nem csak a turisztikai szolgáltató szektorban, hanem a helyi térségi beszállítói iparágban, helyi őstermelők, kézművesek, nonprofit alapítványok körében is.

Harsány Község Önkormányzata „Miskolc – Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc – Harsány szakaszon” címen Kisgyőr Község Önkormányzatával konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámon az Irányító Hatóság 2018.01.12. keltezésű levele alapján támogatásban részesült.

A kerékpárút kialakítása hozzájárul az érintett bükkaljai települések turisztikai szolgáltatásainak fejlesztéséhez, melynek kapcsán az eddig turisztikai desztinációként nem, vagy alig ismert települések felkerülhetnek a kerékpárút megvalósulásával a hazai turizmus térképére.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search