Az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola energetikai felújítása!

A most záruló projekt célja az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola épületének energetikai felújítása volt. A beruházás 82,16%-át, azaz 85,11 millió forintot a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 103,59 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.

A most záruló projekt keretén belül az intézmény 3292 Adács, Rákóczi Ferenc utca 26. (hrsz.: 934) szám alatt található általános iskola épületének energetikai felújítása valósult meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az épület energetikailag az FF (Átlagos) besorolással rendelkezik, így szükségessé vált felújítása, energetikai rendszerének korszerűsítése. A hamarosan befejeződő beruházás során megvalósult a külső nyílászárók cseréje, külső homlokzati hőszigetelés, padlásfödém szigetelése, pincefödém hőszigetelése a fűtési rendszer korszerűsítése, 21 kw teljesítményű napelemes rendszer telepítése. A fejlesztést követően BB (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) minősítésű épület áll az intézmény rendelkezésére. A fenntartási, működtetési, üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épülettel az iskola hozzájárul a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez, a környezeti terhelés csökkentéséhez az üvegház hatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével.

A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába járó diákok, tanárok és az itt dolgozók lesznek, a külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően megújult az épület. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lesz. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a településkép, valamint Adács lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű épület a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremt az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a település népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search