Hamarosan véget ér a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda energetikai felújítása!

A most záruló projekt célja a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda épületeinek energetikai felújítása volt. A beruházás 12,51 %-át az intézmény saját költségvetésből finanszírozta, a fennmaradó 136,87 millió forintot a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 156,43 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.

A most záruló projekt keretén belül az intézmény Tiszafüred, Fő út 26. (hrsz.: 1242) szám alatt található általános iskola és a Tiszafüred, Szőlősi út 1. (hrsz.: 1247) szám alatt található Óvoda épületének energetikai felújítása valósult meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az épületek energetikailag a FF (Átlagost megközelítő) besorolással rendelkeztek, így szükségessé vált felújításuk, energetikai rendszereik korszerűsítése. A napokban befejeződő beruházás során megvalósult a külső nyílászárók cseréje, külső homlokzati hőszigetelés, padlásfödém szigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése, az iskola 13, az óvoda épületén 3 kw teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. A most megvalósult fejlesztés eredményeként CC (Korszerű) minősítésű épületek állnak az intézmény rendelkezésére. A fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épületek hozzájárulnak a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez, a környezeti terhelés csökkentéséhez az üvegház hatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével.

A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába és óvodába járó diákok-gyermekek, tanárok-óvonők és az itt dolgozók, a külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően megújultak az épületek. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmények környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lett. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a városkép, valamint Tiszafüred lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű épületek a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremtenek az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a város népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search