A Lórántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola sport és oktatási célú fejlesztése Tiszakesziben!

A napokban záruló beruházás keretén belül új építésű tornateremmel, természettudományi szaktanteremmel bővült az iskola, valamint oktatási eszközök is beszerzésre kerültek. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 500 millió forint.

 A beruházást az intézmény működési helyszínének problémái hívták életre, miszerint a mindennapos testnevelés megszervezéséhez az iskola nem rendelkezett megfelelő infrastruktúrával és kiszolgáló helyiségekkel. A meglévő tornaszoba egy közel 100 éves,  rendkívül leromlott műszaki állapotú épületben került kialakításra, amely a mindennapos testneveléssel járó terhelést már nem bírta el, az órák megtartására már nem volt alkalmas. Az oktatási munkát tekintve hiányzott a megfelelően kialakított természettudományi szaktanterem, valamint a minőségi oktatás fejlesztése érdekében szükség volt korszerű szemléltető eszközökre.. További probléma volt az oktatási épület energetikai szempontú avultsága, a nyílászárók rossz állapotúak voltak, a fűtési és villamos rendszerek hatékonysága rossz volt, ezért a fenntartási költségek is magasak voltak. A tantermek burkolata is elhasználódott, kopott volt, csere és felújítás szükségessé vált.

A napokban záruló beruházás keretén belül az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • Új teljes körűen akadálymentes tornatermi szárny épült a meglévő épülethez csatlakozással, amelyben tornatanári szoba, nemenkénti öltöző és mosdó, szertár is helyet kap,
  • megtörtént a főépület energetikai és villamos korszerűsítése megújuló energia alkalmazásával,
  • a hiányzó szaktanterem is kialakításra és berendezésre került.

A pályázat eredményeképp megvalósult a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, hiányzó feltételek megteremtése, és ezzel az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A modernizáció egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elengedhetetlen feltétele a tanulói és dolgozói létszám fenntartásához.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search