Befejeződött a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola fejlesztése!

A napokban záruló beruházás során a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola eszközbeszerzéssel kombinált fejlesztése valósult meg. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 188,8 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre.

A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolát az Egri Főegyházmegye 2016. évben vette át a KLIK-től és onnantól kezdve gyakorolja a fenntartói jogokat. Az intézmény két épületben működik, a régi épület az előző század elején épült, az 50-es évektől működik a falu iskolájaként. Az új épületszárny a tornateremmel együtt 1991-ben épült, melyen azóta nem végeztek felújítási munkálatokat. Az elmúlt évtizedek alatt falazat állaga leromlott, évente javításra szorul, akárcsak a PVC padlózat mely elhasználódott, nem felelt meg a mai kor követelményeinek. Ugyancsak felújításra szorultak a vizesblokkok, a fűtésrendszer és a tornaterem is, valamint az iskola nem rendelkezett természettudományos szaktanteremmel. A most befejeződő pályázat keretén belül megtörtént a nyílászárók cseréje, teljes épületgépészeti és villamos ipari felújítás, valamint az épület akadálymentesítése. A tornateremben megvalósult a fényforrások cseréje, elválasztó függöny beszerzése. A projekt másik fő eleme az eszközbeszerzés, melynek keretén belül oktatási, sport, Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) eszközök, bútorok beszerzése valósult meg, valamint sor került a konyhai eszközpark korszerűsítésére a minőségi és befogadó oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. A fenntarthatóság érdekében az épületre napelemes rendszer került telepítésre mely biztosítja az épület energia felhasználásának jelentős részét.

A most záruló beruházás célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a tanulók számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search